07 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Gullspång eller Grönköping?

Debatt:

Utveckling. Den sista tiden har vi i tidningen och på debatt- och insändarsidan fått läsa allt värre historier och beskrivningar av vad som händer i Gullspångs kommun. Det måste bli ett slut på detta och att vi nu tar krafttag för att utveckla kommunen framåt.

Jag gick in i politiken i Gullspång 2010 för att jag såg att något behövde göras för att lyfta Gullspång, få lite framtidstro och utveckling. Nu, när jag varit politiker i tre år skräms jag av hur verkligheten ser ut. Hur maktbegär, personliga agendor och en sammanlandning mellan vad politiker ska göra och vad kommunens tjänstemän ska göra leder till att utvecklingen hämmas. Att vara politiker är att vara förtroendevald. Du har människors förtroende att företräda dem. Det innebär inte att du är vald för att på egen hand bestämma saker eller vara någon slags lokal maktfaktor. Ett tecken på hur fel vår majoritet uppfattar rollerna är de händelser kring skyltning och grävning som nu utspelar sig via Mariestads-Tidningen.

Jag gillar politisk debatt, men ogillar politiskt käbbel. Det viktigaste för Gullspång är att alla verkar för vår gemensamma framtid, att utveckla Gullspång, att få oss som bor här att stanna kvar, att få nya människor och företag att flytta hit och att få fler besökare till vår bygd. Som politiker måste man kunna ta personliga, ibland osanna och osakliga påhopp, det ingår i uppdraget. Sen är frågan vilka debatter man tar del av och i vilka det är lika bra att inte kommentera. Något annat jag ogillar är politisk populism, att få politiska poäng på att se ut att driva frågor eller kämpa för något verkligt, när sanningen är en annan. Att som jag ser det lura boende i Gullspångs kommun att vi minsann gör något och driver utvecklingen framåt medan sanningen är något annat.

Ett sådant exempel är den nygamla bron i Gullspång. Carina Gullberg (S) och Roland Karlsson (C) går i en debattartikel till hårt angrepp mot mig personligen och det ställningstagande vi i Kommunalliansen gjorde till att inte gå till regeringen och överklaga att Trafikverket vill dra in vägen över bron från allmänt underhåll. Det är samma Carina och Roland som i maj 2012 kallade till presskonferens på bron för att visa att politikerna i Gullspång kämpar för att bron inte ska rivas. Jag vägrade vara med på ett foto på bron då jag ansåg att det var ren politiskt populism. Att lura oss i Gullspång att politikerna gjorde något. Sanningen är att kommunstyrelsen tidigare till Trafikverket sedan många år sagt att man inte hade något att invända mot att bron revs. Därför drev Trafikverket ärendet vidare mot rivning och tog beslut om rivning i oktober 2011. Det fanns ett föreslag om att rusta och snygga upp den gamla vackra järnvägsbron från 1875. Vi skulle då få en bro för gående, cykel och dressin samt även möjlighet till viss personbilstrafik. Men, efter att först ha stött detta alternativ, som vi tycker vore ett utmärkt alternativ, valde man att förkasta även detta alternativ.

Som politiker når man framgång genom att lyssna, ha dialog och söka samförståndslösningar. Man vinner oftast inget på att ha en konfrontrationsattityd, att överklaga beslut utan att ha sakargument som håller. Carina Gullberg skriver brev till regeringen. Jag pratar med regeringen.

Nej, vi måste jobba tillsammans och i samförstånd för att vända den väg som nu går åt helt fel håll för Gullspångs kommun. Hova lever fortfarande men Gullspångs samhälle avvecklas i en allt snabbare takt. Om vi ska ha våra medborgares förtroende måste vi satsa på viktiga frågor och se till att våra samhällen behåller och helst utvecklar sin service och attraktionskraft. Satsa även på Gullspångs samhälle och lägg inte kommunala pengar på en bro som inte ger utveckling!

Vem ska åka på bron om inga invånare finns kvar?

Björn Thodenius (M)

Oppositionsråd Gullspångs kommun

Jag gick in i politiken i Gullspång 2010 för att jag såg att något behövde göras för att lyfta Gullspång, få lite framtidstro och utveckling. Nu, när jag varit politiker i tre år skräms jag av hur verkligheten ser ut. Hur maktbegär, personliga agendor och en sammanlandning mellan vad politiker ska göra och vad kommunens tjänstemän ska göra leder till att utvecklingen hämmas. Att vara politiker är att vara förtroendevald. Du har människors förtroende att företräda dem. Det innebär inte att du är vald för att på egen hand bestämma saker eller vara någon slags lokal maktfaktor. Ett tecken på hur fel vår majoritet uppfattar rollerna är de händelser kring skyltning och grävning som nu utspelar sig via Mariestads-Tidningen.

Jag gillar politisk debatt, men ogillar politiskt käbbel. Det viktigaste för Gullspång är att alla verkar för vår gemensamma framtid, att utveckla Gullspång, att få oss som bor här att stanna kvar, att få nya människor och företag att flytta hit och att få fler besökare till vår bygd. Som politiker måste man kunna ta personliga, ibland osanna och osakliga påhopp, det ingår i uppdraget. Sen är frågan vilka debatter man tar del av och i vilka det är lika bra att inte kommentera. Något annat jag ogillar är politisk populism, att få politiska poäng på att se ut att driva frågor eller kämpa för något verkligt, när sanningen är en annan. Att som jag ser det lura boende i Gullspångs kommun att vi minsann gör något och driver utvecklingen framåt medan sanningen är något annat.

Ett sådant exempel är den nygamla bron i Gullspång. Carina Gullberg (S) och Roland Karlsson (C) går i en debattartikel till hårt angrepp mot mig personligen och det ställningstagande vi i Kommunalliansen gjorde till att inte gå till regeringen och överklaga att Trafikverket vill dra in vägen över bron från allmänt underhåll. Det är samma Carina och Roland som i maj 2012 kallade till presskonferens på bron för att visa att politikerna i Gullspång kämpar för att bron inte ska rivas. Jag vägrade vara med på ett foto på bron då jag ansåg att det var ren politiskt populism. Att lura oss i Gullspång att politikerna gjorde något. Sanningen är att kommunstyrelsen tidigare till Trafikverket sedan många år sagt att man inte hade något att invända mot att bron revs. Därför drev Trafikverket ärendet vidare mot rivning och tog beslut om rivning i oktober 2011. Det fanns ett föreslag om att rusta och snygga upp den gamla vackra järnvägsbron från 1875. Vi skulle då få en bro för gående, cykel och dressin samt även möjlighet till viss personbilstrafik. Men, efter att först ha stött detta alternativ, som vi tycker vore ett utmärkt alternativ, valde man att förkasta även detta alternativ.

Som politiker når man framgång genom att lyssna, ha dialog och söka samförståndslösningar. Man vinner oftast inget på att ha en konfrontrationsattityd, att överklaga beslut utan att ha sakargument som håller. Carina Gullberg skriver brev till regeringen. Jag pratar med regeringen.

Nej, vi måste jobba tillsammans och i samförstånd för att vända den väg som nu går åt helt fel håll för Gullspångs kommun. Hova lever fortfarande men Gullspångs samhälle avvecklas i en allt snabbare takt. Om vi ska ha våra medborgares förtroende måste vi satsa på viktiga frågor och se till att våra samhällen behåller och helst utvecklar sin service och attraktionskraft. Satsa även på Gullspångs samhälle och lägg inte kommunala pengar på en bro som inte ger utveckling!

Vem ska åka på bron om inga invånare finns kvar?

Björn Thodenius (M)

Oppositionsråd Gullspångs kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.