05 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Tack för er insats

Debatt:

Utlandstjänst. Medarbetare från bl a Trängregementet i Skövde, Skaraborg, medaljeras för sina insatser i Afghanistan. De har utgjort en viktig länk i Sveriges militära insatser i Afghanistan på FN mandat, som nu håller på att trappas ner. Deras insatser förtjänar allas vår uppskattning och respekt.

Men, ingen insats kan genomföras framgångsrikt utan att personalen på plats känner stöd från anhöriga här hemma. Många anhöriga påverkas när deras nära och kära åker ut på uppdrag som ofta innebära stora risker. För att understryka vikten av de anhöriga och för att visa stöd för anhörigföreningar fattade regeringen nyligen beslut om en särskild förordning. Förordningen slår fast Försvarsmaktens möjligheter att stödja organisationer som arbetar med stöd till veteraner och deras anhöriga, t.ex. Svenska soldathemsförbundet, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och anhörigorganisationen Invidzonen som alla är aktiva i Västsverige. De ideella organisationerna skapar nätverk för veteranerna och bistår även med samtalsstöd och rådgivning.

Sedan Sveriges första fredsbevarande observatörer i Mellanöstern i slutet av 1940-talet har sammanlagt över 100 000 svenskar deltagit i fredsfrämjande insatser runt om i världen under FN:s mandat. Alliansregeringen har som första regering i Sverige tagit fram en samlad politik för våra veteransoldater och deras anhöriga med stöd såväl, före som under och efter en insats. Stödet till de anhöriga, särskilt barn, utgör en viktig del i denna helhetssyn.

Regeringen och dess myndigheter har ett ansvar för att de män och kvinnor som gör och har gjort internationella militära insatser är väl förberedda när de åker ut, och får ett bra mottagande när de kommer hem. Veteranpolitiken omfattar såväl förberedelse inför insats, stöd och åtgärder under insatsen samt omhändertagande, stöd och eventuell rehabilitering efter insatsen.

Förutom utökat ansvar för stöd och uppföljning har Försvarsmakten inrättat en särskild veteranenhet som ska stödja bl.a. veteraner. Ett tjugotal handläggare och lika många psykologer har anställts på förband runt om i Sverige med fokus på veteranfrågor. Inrättandet av en veteranminnesdag varje år är viktig för att uppmärksamma och visa erkänsla för alla våra veteraners insatser.

I en globaliserad värld får händelser och konflikter långt borta påverkan på oss här i Sverige. Genom att ta vårt ansvar för internationell fred och säkerhet kan vi förbättra situationen för människor som lever i konfliktområden samtidigt som det stärker vår egen säkerhet. Civil och militär personal som genomför insatser är det yttersta beviset på Sveriges engagemang för fred och säkerhet.

Vi är stolta över våra veteraners insatser för fred och säkerhet. De förtjänar uppskattning och erkännande för sitt arbete som ofta är förenat med uppoffringar och risktagande.

Tack för era insatser!

Karin Enström

Försvarsminister

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Men, ingen insats kan genomföras framgångsrikt utan att personalen på plats känner stöd från anhöriga här hemma. Många anhöriga påverkas när deras nära och kära åker ut på uppdrag som ofta innebära stora risker. För att understryka vikten av de anhöriga och för att visa stöd för anhörigföreningar fattade regeringen nyligen beslut om en särskild förordning. Förordningen slår fast Försvarsmaktens möjligheter att stödja organisationer som arbetar med stöd till veteraner och deras anhöriga, t.ex. Svenska soldathemsförbundet, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och anhörigorganisationen Invidzonen som alla är aktiva i Västsverige. De ideella organisationerna skapar nätverk för veteranerna och bistår även med samtalsstöd och rådgivning.

Sedan Sveriges första fredsbevarande observatörer i Mellanöstern i slutet av 1940-talet har sammanlagt över 100 000 svenskar deltagit i fredsfrämjande insatser runt om i världen under FN:s mandat. Alliansregeringen har som första regering i Sverige tagit fram en samlad politik för våra veteransoldater och deras anhöriga med stöd såväl, före som under och efter en insats. Stödet till de anhöriga, särskilt barn, utgör en viktig del i denna helhetssyn.

Regeringen och dess myndigheter har ett ansvar för att de män och kvinnor som gör och har gjort internationella militära insatser är väl förberedda när de åker ut, och får ett bra mottagande när de kommer hem. Veteranpolitiken omfattar såväl förberedelse inför insats, stöd och åtgärder under insatsen samt omhändertagande, stöd och eventuell rehabilitering efter insatsen.

Förutom utökat ansvar för stöd och uppföljning har Försvarsmakten inrättat en särskild veteranenhet som ska stödja bl.a. veteraner. Ett tjugotal handläggare och lika många psykologer har anställts på förband runt om i Sverige med fokus på veteranfrågor. Inrättandet av en veteranminnesdag varje år är viktig för att uppmärksamma och visa erkänsla för alla våra veteraners insatser.

I en globaliserad värld får händelser och konflikter långt borta påverkan på oss här i Sverige. Genom att ta vårt ansvar för internationell fred och säkerhet kan vi förbättra situationen för människor som lever i konfliktområden samtidigt som det stärker vår egen säkerhet. Civil och militär personal som genomför insatser är det yttersta beviset på Sveriges engagemang för fred och säkerhet.

Vi är stolta över våra veteraners insatser för fred och säkerhet. De förtjänar uppskattning och erkännande för sitt arbete som ofta är förenat med uppoffringar och risktagande.

Tack för era insatser!

Karin Enström

Försvarsminister

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.