03 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Alliansregeringen stärker lärarna i Norra Skaraborg

Debatt:

Välfärd. Sedan väljarna gav alliansregeringen förtroendet att vårda skattebetalarnas pengar, har vi regelbundet satsat på välfärdens kärna; elever, lärare, poliser, vård- och omsorgspersonal, patienter med flera. Detta samtidigt som vi har genomfört stora avbetalningar på statsskulden. Under alliansåren har resurser till utbildningsväsendet ökat med nästan 7 miljarder.

Detta är rejäla satsningar, och för exempelvis Mariestad har detta bland annat gett 8 nya förstelärare, som får 5 000 mer i månaden för att fortsätta utveckla skolan.

Stora gratulationer från oss till de 8 utvalda förstelärarna till sina nya, förstärkta lärarämbeten! Ert engagemang för utbildningens utveckling och undervisning är stärkande för Skaraborgs unga. Ansvaret man tar på sig som förstelärare kan göra skillnad för utbildningen, och få andra kan ha samma inblick i vad som behöver göras, som extra engagerade pedagoger. Skolan behöver företrädare som brinner för undervisning. Totalt har Skaraborgs elever fått över 100 nya förstelärare, och tillsammans ger detta ytterligare en bredare grogrund för att stärka pedagogiken och lärandet i Skaraborgs skolvärld.

Alliansregeringen har gjort satsningar på fler betydelsefulla välfärdsområden förutom skolan. Den utdragna internationella krisen påverkar svensk ekonomi och gör att arbetslösheten riskerar att bita sig fast på höga nivåer. Där fortsätter alliansregeringen att långsiktigt stärka Sverige genom att skapa konkurrenskraft och investera. I dagens ekonomiska läge är ett förstärkt jobbskatteavdrag en viktig reform som skapar fler jobb, ger dem som arbetar mer kvar i plånboken och stärker förutsättningarna för en återhämtning på arbetsmarknaden.

De jobbskapande åtgärder som alliansregeringen har gjort för att motverka finanskrisens konsekvenser, och skapa fler arbeten i Skaraborg, fungerar. Arbetsförmedlingens statistik visar detta. Arbetslösheten i Mariestad har sjunkit med 12 % sedan förra året. Ungdomsarbetslösheten har rasat ännu kraftigare, med en minskning på nästan 30 % i Mariestad sedan föregående år. Det äruppenbart att regeringens jobbskapande åtgärder gör nytta, med sjunkande arbetslöshet. Den rasande ungdomsarbetslösheten är tydlig även på andra håll, t ex i Lidköping och Skövde. Trots att trenden har vänt, återstår mycket arbete för att möjliggöra fler vägar in för fler, inte minst unga, tidigare på arbetsmarknaden. Därför är fler utbildningsplatser, lärlingsjobb, introduktionsjobb, coachning och matchning fortsatt viktiga redskap.

Polis- och rättsväsendet fått ökade anslag med drygt 10 miljarder och miljardbelopp har amorterats på statsskulden. Detta är viktiga satsningar; en del märkbara i vardagen, och andra inte. Till en stor majoritet av Skaraborgarna har alliansregeringens satsning för mer lön kvar i plånboken gjort en tydlig skillnad i vardagen.

Alliansregeringen fortsätter att satsa för fler jobb, skapa fler vägar in till arbete, en politik som underlättar för företag så att de vågar växa och anställa fler. Samtidigt för vi en politik som stärker välfärden. Sänkta skatter är bara ett steg, i slutändan är det företag som växer och anställer som kommer fortsätta minska arbetslösheten.

Alliansregeringens riksdagsledamöter i Skaraborg 

Cecilia Widegren (M)

Christer Winbäck (FP)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Detta är rejäla satsningar, och för exempelvis Mariestad har detta bland annat gett 8 nya förstelärare, som får 5 000 mer i månaden för att fortsätta utveckla skolan.

Stora gratulationer från oss till de 8 utvalda förstelärarna till sina nya, förstärkta lärarämbeten! Ert engagemang för utbildningens utveckling och undervisning är stärkande för Skaraborgs unga. Ansvaret man tar på sig som förstelärare kan göra skillnad för utbildningen, och få andra kan ha samma inblick i vad som behöver göras, som extra engagerade pedagoger. Skolan behöver företrädare som brinner för undervisning. Totalt har Skaraborgs elever fått över 100 nya förstelärare, och tillsammans ger detta ytterligare en bredare grogrund för att stärka pedagogiken och lärandet i Skaraborgs skolvärld.

Alliansregeringen har gjort satsningar på fler betydelsefulla välfärdsområden förutom skolan. Den utdragna internationella krisen påverkar svensk ekonomi och gör att arbetslösheten riskerar att bita sig fast på höga nivåer. Där fortsätter alliansregeringen att långsiktigt stärka Sverige genom att skapa konkurrenskraft och investera. I dagens ekonomiska läge är ett förstärkt jobbskatteavdrag en viktig reform som skapar fler jobb, ger dem som arbetar mer kvar i plånboken och stärker förutsättningarna för en återhämtning på arbetsmarknaden.

De jobbskapande åtgärder som alliansregeringen har gjort för att motverka finanskrisens konsekvenser, och skapa fler arbeten i Skaraborg, fungerar. Arbetsförmedlingens statistik visar detta. Arbetslösheten i Mariestad har sjunkit med 12 % sedan förra året. Ungdomsarbetslösheten har rasat ännu kraftigare, med en minskning på nästan 30 % i Mariestad sedan föregående år. Det äruppenbart att regeringens jobbskapande åtgärder gör nytta, med sjunkande arbetslöshet. Den rasande ungdomsarbetslösheten är tydlig även på andra håll, t ex i Lidköping och Skövde. Trots att trenden har vänt, återstår mycket arbete för att möjliggöra fler vägar in för fler, inte minst unga, tidigare på arbetsmarknaden. Därför är fler utbildningsplatser, lärlingsjobb, introduktionsjobb, coachning och matchning fortsatt viktiga redskap.

Polis- och rättsväsendet fått ökade anslag med drygt 10 miljarder och miljardbelopp har amorterats på statsskulden. Detta är viktiga satsningar; en del märkbara i vardagen, och andra inte. Till en stor majoritet av Skaraborgarna har alliansregeringens satsning för mer lön kvar i plånboken gjort en tydlig skillnad i vardagen.

Alliansregeringen fortsätter att satsa för fler jobb, skapa fler vägar in till arbete, en politik som underlättar för företag så att de vågar växa och anställa fler. Samtidigt för vi en politik som stärker välfärden. Sänkta skatter är bara ett steg, i slutändan är det företag som växer och anställer som kommer fortsätta minska arbetslösheten.

Alliansregeringens riksdagsledamöter i Skaraborg 

Cecilia Widegren (M)

Christer Winbäck (FP)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.