28 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Sveriges asylmottagande ökar dramatiskt

Debatt:

Migration. De senaste årens statistik från Migrationsverket visar på en asylhantering som accelererat och nästan släppt all kontroll. Antalet asylsökande som fått permanenta uppehållstillstånd (PUT) under perioden januari-oktober 2013 har ökat med 142 procent jämfört med hela kalenderåret 2011. Under 2013 har 22 020 asylsökande fått stanna mellan januari-oktober. Av de senare är cirka 12 000 från Syrien, som därmed under 2013 utan konkurrens också är det land, vars asylsökande medborgare till största del kommer att bli svenskar i framtiden.

Huvudskälet till den dramatiska ökningen är att i princip alla som kommer från Syrien, och även från Eritrea, får PUT. Sverige är det enda EU-land som bedriver en sådan asylpolitik. Tidigare har Sverige tagit emot flest asylsökande irakier, somalier och så kallade ensamkommande flyktingbarn i hela västvärlden. Nu tar vi emot mest syrier, i år exempelvis cirka 90 gånger så många som Finland som lyder under samma internationella konventioner och har en liknande utlänningslag som Sverige!

Sedan inbördeskriget i Syrien startade i mars 2011 och fram till och med oktober 2013 har Sverige beviljat asyl och permanenta uppehållstillstånd till 16 367 syrier medan motsvarande antal i Finland är 310, Danmark cirka 2 000 och Norge 802.

I omvärlden hörs alltmer häpna röster. Nyligen varnade historieprofessorn Niall Ferguson i magasinet Neo för att konsekvenserna av ett ohämmat tillflöde tillsammans med vår bristande integration kan få katastrofala följder med bland annat explosioner av våld i våra städer.

I takt med att asylinvandringen ökar lavinartat är det inte bara antalet utan även andelenbeviljade asylansökningar som ökar. Under de senaste åren har den totala andelen bifall ökat för varje år. Under oktober månad 2013 var andelen bifall rekordhög: 73 procent.

”Dom vill EU, dom vill till Sverige”, sade Johanna Sjö, sakkunnig hos migrationsministern nyligen i Sveriges Radio. Hon menade det inte finns något tak för hur många som kan få stanna och tillade att människor inte bara flyr för sina liv utan också från ekonomisk misär.

Sedan september 2013 har i genomsnitt minst 1 800 personer i veckan sökt asyl i Sverige. Med en rekordhög prognos på 56 000 asylsökande i år och en maximal beräkning i dagsläget på 69 000 för nästa år, spelar Sverige i sin egen division i västvärlden vad gäller asylmottagning i förhållande till sin folkmängd.

Sveriges accelererande asylmottagande skiljer sig alltså radikalt inte bara från Finland, utan också från våra nordiska grannar. Totalt sett har Sverige hittills i år beviljat runt tio gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande som Danmark och fem gånger så många som Norge med sina cirka 2 500 respektive 4 450 positiva beslut.

Nu är det tydligen gasen i botten som gäller för regeringen Reinfeldt. Är det platsen som humanitär stormakt som åstundas? Finns det verkligen inte något tak för asylmottagandet i Sverige? Ett rimligt krav är att vår regering förklarar sin agenda.

Gunnar Sandelin

Socionom och journalist

Tillsammans med etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg författare till boken ”Invandring och mörkläggning”

Huvudskälet till den dramatiska ökningen är att i princip alla som kommer från Syrien, och även från Eritrea, får PUT. Sverige är det enda EU-land som bedriver en sådan asylpolitik. Tidigare har Sverige tagit emot flest asylsökande irakier, somalier och så kallade ensamkommande flyktingbarn i hela västvärlden. Nu tar vi emot mest syrier, i år exempelvis cirka 90 gånger så många som Finland som lyder under samma internationella konventioner och har en liknande utlänningslag som Sverige!

Sedan inbördeskriget i Syrien startade i mars 2011 och fram till och med oktober 2013 har Sverige beviljat asyl och permanenta uppehållstillstånd till 16 367 syrier medan motsvarande antal i Finland är 310, Danmark cirka 2 000 och Norge 802.

I omvärlden hörs alltmer häpna röster. Nyligen varnade historieprofessorn Niall Ferguson i magasinet Neo för att konsekvenserna av ett ohämmat tillflöde tillsammans med vår bristande integration kan få katastrofala följder med bland annat explosioner av våld i våra städer.

I takt med att asylinvandringen ökar lavinartat är det inte bara antalet utan även andelenbeviljade asylansökningar som ökar. Under de senaste åren har den totala andelen bifall ökat för varje år. Under oktober månad 2013 var andelen bifall rekordhög: 73 procent.

”Dom vill EU, dom vill till Sverige”, sade Johanna Sjö, sakkunnig hos migrationsministern nyligen i Sveriges Radio. Hon menade det inte finns något tak för hur många som kan få stanna och tillade att människor inte bara flyr för sina liv utan också från ekonomisk misär.

Sedan september 2013 har i genomsnitt minst 1 800 personer i veckan sökt asyl i Sverige. Med en rekordhög prognos på 56 000 asylsökande i år och en maximal beräkning i dagsläget på 69 000 för nästa år, spelar Sverige i sin egen division i västvärlden vad gäller asylmottagning i förhållande till sin folkmängd.

Sveriges accelererande asylmottagande skiljer sig alltså radikalt inte bara från Finland, utan också från våra nordiska grannar. Totalt sett har Sverige hittills i år beviljat runt tio gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande som Danmark och fem gånger så många som Norge med sina cirka 2 500 respektive 4 450 positiva beslut.

Nu är det tydligen gasen i botten som gäller för regeringen Reinfeldt. Är det platsen som humanitär stormakt som åstundas? Finns det verkligen inte något tak för asylmottagandet i Sverige? Ett rimligt krav är att vår regering förklarar sin agenda.

Gunnar Sandelin

Socionom och journalist

Tillsammans med etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg författare till boken ”Invandring och mörkläggning”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.