27 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Alliansregeringens politik har gett ökade resurser till Västra Götaland

Debatt:

Politik. Var finns den politiska ryggraden när den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen försöker skylla sitt eget misslyckande på Alliansregeringen och ljuger om minskade statsbidrag?

I Västra Götalandsregionen växer vårdköerna, väntetiderna på akuten ökar och överbeläggningarna på avdelningarna har blivit vardagsmat. Ansvaret för detta vilar på den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen bestående av (S), (MP) och (V). Den rödgröna regionledningen har valt att inte göra de satsningar som krävs för att sjukvården ska fungera tillfredsställande utan har istället gjort andra prioriteringar.

Trots att sjukvården är ett ansvar för landsting och regioner försöker man från de rödgröna skylla de längre vårdköerna på Alliansregeringen genom påståenden om minskade statsbidrag. Men detta är inte sant. Det är bara ett sätt för de rödgröna att krypa undan sitt eget ansvar.

I själva verket har statsbidragen till Västra Götalandsregionen ökat med över 2100 miljoner, d v s över 2,1 miljarder kronor, sedan Alliansregeringen tillträdde 2006. Under de ekonomiskt tuffa tiderna, bl a i samband med SAAB krisen, fick regionen extra sysselsättnings- och konjunkturstöd. Under 2008 och 2009 fick regionen också stöd för influensavaccinet. Därtill har de specialdestinerade statsbidragen till Västra Götalandsregionen ökat med nära 800 miljoner kronor.

Den rödgröna regionledningen har ett stort ansvar att se till att Västra Götalandsregionen får ta del av vissa av de riktade statsbidragen. T ex kan de landsting/regioner som uppfyller vårdgarantin få ta del av pengar från kömiljarden. När delårsrapporten för augusti redovisades kunde vi dock tyvärr konstatera att vårdgarantin inte uppfylldes i Västra Götalandsregionen.

Inte nog med detta. Ledningens försök att skylla över sina egna misslyckanden kan även ställas i ljuset av att Alliansregeringens arbetslinje och jobbskatteavdrag, bidragit till ökade skatteintäkter i regionen med cirka 6 miljarder mellan 2006-2012.

Tydligare än så här kan det inte visas att Västra Götalandsregionen och sjukvården tjänar på Alliansenregeringens politik. Ansvaret att förvalta de ökade resurserna och låta dessa göra nytta i verksamheten, på sjukhus och vårdcentraler, ligger på den rödgröna regionledningen. Och den rödgröna regionledningen har misslyckats. Att erkänna det kräver politisk ryggrad.

Johnny Magnusson (M)

Jonas Andersson (FP)

Kristina Jonäng (C)

Monica Selin (KD)

Gruppledare för Allianspartierna i Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen växer vårdköerna, väntetiderna på akuten ökar och överbeläggningarna på avdelningarna har blivit vardagsmat. Ansvaret för detta vilar på den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen bestående av (S), (MP) och (V). Den rödgröna regionledningen har valt att inte göra de satsningar som krävs för att sjukvården ska fungera tillfredsställande utan har istället gjort andra prioriteringar.

Trots att sjukvården är ett ansvar för landsting och regioner försöker man från de rödgröna skylla de längre vårdköerna på Alliansregeringen genom påståenden om minskade statsbidrag. Men detta är inte sant. Det är bara ett sätt för de rödgröna att krypa undan sitt eget ansvar.

I själva verket har statsbidragen till Västra Götalandsregionen ökat med över 2100 miljoner, d v s över 2,1 miljarder kronor, sedan Alliansregeringen tillträdde 2006. Under de ekonomiskt tuffa tiderna, bl a i samband med SAAB krisen, fick regionen extra sysselsättnings- och konjunkturstöd. Under 2008 och 2009 fick regionen också stöd för influensavaccinet. Därtill har de specialdestinerade statsbidragen till Västra Götalandsregionen ökat med nära 800 miljoner kronor.

Den rödgröna regionledningen har ett stort ansvar att se till att Västra Götalandsregionen får ta del av vissa av de riktade statsbidragen. T ex kan de landsting/regioner som uppfyller vårdgarantin få ta del av pengar från kömiljarden. När delårsrapporten för augusti redovisades kunde vi dock tyvärr konstatera att vårdgarantin inte uppfylldes i Västra Götalandsregionen.

Inte nog med detta. Ledningens försök att skylla över sina egna misslyckanden kan även ställas i ljuset av att Alliansregeringens arbetslinje och jobbskatteavdrag, bidragit till ökade skatteintäkter i regionen med cirka 6 miljarder mellan 2006-2012.

Tydligare än så här kan det inte visas att Västra Götalandsregionen och sjukvården tjänar på Alliansenregeringens politik. Ansvaret att förvalta de ökade resurserna och låta dessa göra nytta i verksamheten, på sjukhus och vårdcentraler, ligger på den rödgröna regionledningen. Och den rödgröna regionledningen har misslyckats. Att erkänna det kräver politisk ryggrad.

Johnny Magnusson (M)

Jonas Andersson (FP)

Kristina Jonäng (C)

Monica Selin (KD)

Gruppledare för Allianspartierna i Västra Götalandsregionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.