25 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Dags att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen

Debatt:

Arbetsmarknad

Sverige 2013, och ungdomar går fortfarande arbetslösa. Varför kan man fråga sig? Jo, vi i moderata ungdomsförbundet har identifierat ett stort samhällsproblem nämligen det faktum att vi i ett modernt land som Sverige har allvarliga problem med att faktiskt förmedla de jobb som finns på marknaden. Arbetsförmedlingen idag är minst sagt bristfällig där en arbetsförmedlare endast förmedlar i snitt 6 jobb per år. Om inte ens arbetsförmedlingen förmår förmedla jobb, vad ska vi göra då?

Det som de flesta tvingas göra är därför att söka jobb via kontakter i näringslivet, ett självklart alternativ för somliga men för ungdomar utan kontakter blir inträdet på arbetsmarknaden om möjligt ännu svårare. Vi tror därför att ett sätt att lösa problematiken kan vara att öppna upp marknaden och låta privata aktörer, branschorganisationer och fackförbund träda in och börja förmedla jobb!

Vi tror att de branscher som söker arbetskraft också vet vad för arbetskraft de efterfrågar och varför inte ha specialanpassade förmedlingar för olika branscher? Flera branscher fullkomligt skriker efter arbetskraft samtidigt som för många ungdomar står utanför arbetsmarknaden och vi tror att dessa två aktörer skulle kunna komma i kontakt med varandra enklare om arbetsförmedlingen konkurrensutsattes och fler jobb därmed kan förmedlas. Matchningen på arbetsmarknaden kan på så sätt bli bättre, vilket gynnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Det är dags för Moderaterna tillsammans med alliansen att ta fulla steget ut för full sysselsättning för hela Sverige. Det är dags för en arbetsmarknad för alla och där ingen, gammal som ung diskrimineras och ramlar ut i utanförskap. Det är dags att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen!

Sandra Magnusson

Distriktsstyrelseledamot MUF Skaraborg

Emma Ophus

Distriktsstyrelseledamot MUF Skaraborg

Sverige 2013, och ungdomar går fortfarande arbetslösa. Varför kan man fråga sig? Jo, vi i moderata ungdomsförbundet har identifierat ett stort samhällsproblem nämligen det faktum att vi i ett modernt land som Sverige har allvarliga problem med att faktiskt förmedla de jobb som finns på marknaden. Arbetsförmedlingen idag är minst sagt bristfällig där en arbetsförmedlare endast förmedlar i snitt 6 jobb per år. Om inte ens arbetsförmedlingen förmår förmedla jobb, vad ska vi göra då?

Det som de flesta tvingas göra är därför att söka jobb via kontakter i näringslivet, ett självklart alternativ för somliga men för ungdomar utan kontakter blir inträdet på arbetsmarknaden om möjligt ännu svårare. Vi tror därför att ett sätt att lösa problematiken kan vara att öppna upp marknaden och låta privata aktörer, branschorganisationer och fackförbund träda in och börja förmedla jobb!

Vi tror att de branscher som söker arbetskraft också vet vad för arbetskraft de efterfrågar och varför inte ha specialanpassade förmedlingar för olika branscher? Flera branscher fullkomligt skriker efter arbetskraft samtidigt som för många ungdomar står utanför arbetsmarknaden och vi tror att dessa två aktörer skulle kunna komma i kontakt med varandra enklare om arbetsförmedlingen konkurrensutsattes och fler jobb därmed kan förmedlas. Matchningen på arbetsmarknaden kan på så sätt bli bättre, vilket gynnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Det är dags för Moderaterna tillsammans med alliansen att ta fulla steget ut för full sysselsättning för hela Sverige. Det är dags för en arbetsmarknad för alla och där ingen, gammal som ung diskrimineras och ramlar ut i utanförskap. Det är dags att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen!

Sandra Magnusson

Distriktsstyrelseledamot MUF Skaraborg

Emma Ophus

Distriktsstyrelseledamot MUF Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.