23 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Vägen och bron över Gullspångsälven hör ihop

Debatt:

Infrastruktur. Det är med bestörtning vi läser att Björn Thodenius inte förstått sambandet att vägen och bron hör ihop. Om du läser Trafikverkets skrivelse så står det klart och tydligt indragning från allmänt underhåll av del av väg 2981 samt vägbro.Säger vi ja till indragningen så innebär det indirekt att vi godkänner förslaget om rivning av bron över Gullspångsälven.

Vi menar att Trafikverket ska fortsätta att ta sitt ansvar. Gullspångs kommun har nu två gånger varit med och betalat för investeringar utmed Storgatan och infarten till Gullspångs samhälle. Så varför ska Trafikverket slippa sin del, alltså ansvaret att hålla bron farbar?

Om vägen dras in och sedan bron rivs så innebär det försämringar. Vi kan ju se att det på norrsidan bron är ett lämpligt område att exploatera för boende. Sjönära boende utmed Gullspångsälven, nära centrum.

För några år sedan fick nya bron över Gullspångsälven justeras (helriktas) på grund av att pelarna i älven underminerats av häftiga vattenflöden och då all trafik leddes om över den nu rivningshotade bron. Att pelarna undermineras kan hända igen och då ska all trafik ledas om över bron i Kärret. Den vägbron har förvisso full bärighet man att ta sig dit med en 24-meters lastbil med släp är något av en bedrift om man skulle få mötande trafik på sträckan. Med all sannolikhet måste trafikverket lägga pengar på att justera detta vägavsnitt om det ska fungera som evakueringsväg.

Vi tycker att man kan lägga de pengarna och rivningspengarna på att upprusta den rivningshotade bron så att personbilstrafik och räddningsfordon ska kunna ta sig fram. Vi kräver inte att tunga fordon ska kunna åka där.

Vi ser hur staten och Trafikverket lägger miljard efter miljard i de större städerna. Där säger väl inte politikerna nej till vägsatsningar eller nej till statliga medel. Det är kanske inte så konstigt att där händer saker för vad vi vet så har aldrig någon politiker sagt nej tack till statliga pengar för utveckling av sin stad eller kommun. Men för moderaterna i Gullspångs kommun så verkar det vara nej tack.

Vi kommer att fortsätta kämpa för vägen och bron. Innevånarna i vår kommun är med och betalar storstadssatsningar då tycker inte vi att det är konstigt om Trafikverket renovera upp en bro så att den blir farbar.

Man talar om att bygga broar men Thodenius vill uppenbarligen riva broar.

Så vägen och bron hör ihop. Därför överklagar vi Trafikverkets ansökan om att dra in vägunderhållet och att riva bron.

Carina Gullberg (S) och Roland Karlsson (C)

Vi menar att Trafikverket ska fortsätta att ta sitt ansvar. Gullspångs kommun har nu två gånger varit med och betalat för investeringar utmed Storgatan och infarten till Gullspångs samhälle. Så varför ska Trafikverket slippa sin del, alltså ansvaret att hålla bron farbar?

Om vägen dras in och sedan bron rivs så innebär det försämringar. Vi kan ju se att det på norrsidan bron är ett lämpligt område att exploatera för boende. Sjönära boende utmed Gullspångsälven, nära centrum.

För några år sedan fick nya bron över Gullspångsälven justeras (helriktas) på grund av att pelarna i älven underminerats av häftiga vattenflöden och då all trafik leddes om över den nu rivningshotade bron. Att pelarna undermineras kan hända igen och då ska all trafik ledas om över bron i Kärret. Den vägbron har förvisso full bärighet man att ta sig dit med en 24-meters lastbil med släp är något av en bedrift om man skulle få mötande trafik på sträckan. Med all sannolikhet måste trafikverket lägga pengar på att justera detta vägavsnitt om det ska fungera som evakueringsväg.

Vi tycker att man kan lägga de pengarna och rivningspengarna på att upprusta den rivningshotade bron så att personbilstrafik och räddningsfordon ska kunna ta sig fram. Vi kräver inte att tunga fordon ska kunna åka där.

Vi ser hur staten och Trafikverket lägger miljard efter miljard i de större städerna. Där säger väl inte politikerna nej till vägsatsningar eller nej till statliga medel. Det är kanske inte så konstigt att där händer saker för vad vi vet så har aldrig någon politiker sagt nej tack till statliga pengar för utveckling av sin stad eller kommun. Men för moderaterna i Gullspångs kommun så verkar det vara nej tack.

Vi kommer att fortsätta kämpa för vägen och bron. Innevånarna i vår kommun är med och betalar storstadssatsningar då tycker inte vi att det är konstigt om Trafikverket renovera upp en bro så att den blir farbar.

Man talar om att bygga broar men Thodenius vill uppenbarligen riva broar.

Så vägen och bron hör ihop. Därför överklagar vi Trafikverkets ansökan om att dra in vägunderhållet och att riva bron.

Carina Gullberg (S) och Roland Karlsson (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.