15 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Visar att det finns politiska alternativ

Debatt:

Replik. Svar till Johan Abrahamsson i MT den 11 november
I en artikel 7 nov redogjorde vi för den politik som Vänsterpartiet både lokalt i Mariestad och på riksplanet står för. Vi pekade på det oerhört viktiga i att göra rejäla satsningar inom flera välfärdsområden. Vi var också tydliga med att det krävs skattehöjningar samtidigt som vi tog avstånd från marknadslösningar.

Johan Abrahamsson svarar att detta är traditionellt vänstertugg. Det kanske kan tyckas så från en moderat horisont, men vårt syfte är att visa att det finns politiska alternativ inför valet 2014.

Om vi ska ge oss in på siffror så vet Abrahamsson mycket väl att vänsterpartiets budgetalternativ ger mer inkomster. Vänsterpartiets budgetalternativ ger därmed en större handlingsfrihet och möjlighet att agera, till exempel vad gäller socialnämndens behov av resurser. I vårt budgetalternativ har vi inte räknat in de 12 miljoner kronor (bokslutsdisposition) som den styrande majoriteten klamrar sig fast vid. Hur hade majoritetens budget sett ut utan dessa pengar?

Vi var i vår artikel mycket tydliga med att det behövs mer resurser för att möta kommande behov inom t ex skola, äldre- och barnomsorg. En 50-öres skattehöjning i Mariestad är naturligtvis inte hela lösningen. Därför ville vi visa på att lokala åtgärder måste gå hand i hand med en politik på riksplanet som istället för skattesänkningar ger mer resurser till både kommuner och landsting.

Abrahamsson är uppenbarligen nöjd med dagens situation och vill inte diskutera ett ökat behov i kommunen till exempel till följd av att vi får alltfler äldre medborgare. Istället lutar sig majoriteten tillbaka och gläds åt ett ekonomiskt resultat för kommunen som till absolut övervägande delen består av inkomster av engångskaraktär. Siffran 58 miljoner kronor som Abrahamsson nämner i sin artikel är dessutom något främmande eftersom den inkluderar de kommunala bolagens resultat.

Marie Engström Rosengren

ordförande vänsterpartiet Mariestad

Bernt Ekström

ledamot barn- och utbildningsnämnden (v)

Johan Abrahamsson svarar att detta är traditionellt vänstertugg. Det kanske kan tyckas så från en moderat horisont, men vårt syfte är att visa att det finns politiska alternativ inför valet 2014.

Om vi ska ge oss in på siffror så vet Abrahamsson mycket väl att vänsterpartiets budgetalternativ ger mer inkomster. Vänsterpartiets budgetalternativ ger därmed en större handlingsfrihet och möjlighet att agera, till exempel vad gäller socialnämndens behov av resurser. I vårt budgetalternativ har vi inte räknat in de 12 miljoner kronor (bokslutsdisposition) som den styrande majoriteten klamrar sig fast vid. Hur hade majoritetens budget sett ut utan dessa pengar?

Vi var i vår artikel mycket tydliga med att det behövs mer resurser för att möta kommande behov inom t ex skola, äldre- och barnomsorg. En 50-öres skattehöjning i Mariestad är naturligtvis inte hela lösningen. Därför ville vi visa på att lokala åtgärder måste gå hand i hand med en politik på riksplanet som istället för skattesänkningar ger mer resurser till både kommuner och landsting.

Abrahamsson är uppenbarligen nöjd med dagens situation och vill inte diskutera ett ökat behov i kommunen till exempel till följd av att vi får alltfler äldre medborgare. Istället lutar sig majoriteten tillbaka och gläds åt ett ekonomiskt resultat för kommunen som till absolut övervägande delen består av inkomster av engångskaraktär. Siffran 58 miljoner kronor som Abrahamsson nämner i sin artikel är dessutom något främmande eftersom den inkluderar de kommunala bolagens resultat.

Marie Engström Rosengren

ordförande vänsterpartiet Mariestad

Bernt Ekström

ledamot barn- och utbildningsnämnden (v)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.