14 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Alliansregeringen satsar på nya jobbvägar

Debatt:

Arbetsmarknad. Ungdomsarbetslösheten har under många år varit alltför hög. För de flesta är tiden i arbetslöshet kort, men många har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill därför använda styrkan i Sveriges ekonomi till att stärka förutsättningarna för att fler unga i Skaraborg och resten av Sverige ska ha ett arbete att gå till.

I syfte att hitta nya vägar till jobb för unga har Alliansregeringen tagit initiativ till trepartssamtal med arbetsmarknadens parter. För att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv och säkra en långsiktig kompetensförsörjning har parterna inom ett antal områden, till exempel industrin, handeln och vård och omsorgsverksamheter, tecknat så kallade yrkesintroduktionsavtal. De så kallade YA-jobben kombinerar utbildning, handledning och arbete med lön enligt kollektivavtal.

Det handlar helt enkelt om att unga ska få komma in på en arbetsplats och lära sig jobbet på jobbet. Arbetsgivaren får en lönesubvention och ett handledarstöd. En ung anställd som idag kostar nästan 21 000 kronor i månaden kommer med YA-jobb kosta cirka 8000 –9000 kronor att anställa.

YA-jobben är ny aktiv jobbväg in på arbetsmarknaden och ett långsiktigt arbete. När systemet väl är etablerat, uppskattar vi att det kan omfatta uppemot 30 000 unga per år.

Mot detta står Socialdemokraterna. Stefan Löfven (S) har talat om att han hatar arbetslöshet. Men retorik räcker inte långt för att sänka arbetslösheten. Socialdemokraterna tycks tro att det bara är att sätta ett datum eller fatta ett beslut om olika åtgärder så är arbetslösheten borta. Jobb skapas framförallt av företag och det är företag som anställer. I ett läge när Sverige möter allt tuffare internationell konkurrens vill (S) höja skatterna med 25 miljarder på jobb och företag. Det är förslag som hotar jobben.

Sverige står inför ett viktigt vägval 2014. Höjda skatter, ökad belastning på företag och jobb eller ett Sverige med växande företag där jobb skapas. Jobben är vår viktigaste fråga. För oss finns inga fina eller fula jobb. Att nya jobb växer fram och fler unga kommer in på arbetsmarknaden i t ex Skaraborg är det som bygger Sverige starkt.

Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadsminister

Maria Plass (M)

riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

I syfte att hitta nya vägar till jobb för unga har Alliansregeringen tagit initiativ till trepartssamtal med arbetsmarknadens parter. För att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv och säkra en långsiktig kompetensförsörjning har parterna inom ett antal områden, till exempel industrin, handeln och vård och omsorgsverksamheter, tecknat så kallade yrkesintroduktionsavtal. De så kallade YA-jobben kombinerar utbildning, handledning och arbete med lön enligt kollektivavtal.

Det handlar helt enkelt om att unga ska få komma in på en arbetsplats och lära sig jobbet på jobbet. Arbetsgivaren får en lönesubvention och ett handledarstöd. En ung anställd som idag kostar nästan 21 000 kronor i månaden kommer med YA-jobb kosta cirka 8000 –9000 kronor att anställa.

YA-jobben är ny aktiv jobbväg in på arbetsmarknaden och ett långsiktigt arbete. När systemet väl är etablerat, uppskattar vi att det kan omfatta uppemot 30 000 unga per år.

Mot detta står Socialdemokraterna. Stefan Löfven (S) har talat om att han hatar arbetslöshet. Men retorik räcker inte långt för att sänka arbetslösheten. Socialdemokraterna tycks tro att det bara är att sätta ett datum eller fatta ett beslut om olika åtgärder så är arbetslösheten borta. Jobb skapas framförallt av företag och det är företag som anställer. I ett läge när Sverige möter allt tuffare internationell konkurrens vill (S) höja skatterna med 25 miljarder på jobb och företag. Det är förslag som hotar jobben.

Sverige står inför ett viktigt vägval 2014. Höjda skatter, ökad belastning på företag och jobb eller ett Sverige med växande företag där jobb skapas. Jobben är vår viktigaste fråga. För oss finns inga fina eller fula jobb. Att nya jobb växer fram och fler unga kommer in på arbetsmarknaden i t ex Skaraborg är det som bygger Sverige starkt.

Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadsminister

Maria Plass (M)

riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.