12 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Hur förhindrar vi kränkningar på nätet?

:

Integritet. När vi i Sveriges riksdag i fredags debatterade integritet på nätet så valde de allra flesta partiers företrädare att enbart diskutera svensk och utländsk försvarsunderrättelsetjänst. För mig och Centerpartiet är frågan mycket större än så.

Det är självklart att Försvarets Radioanstalt inte ska övervaka svenska medborgare och det är också tydligt i den lagstiftning som reglerar FRA:s signalspaning. Lika viktigt är det att FRA:s verksamhet kräver domstolstillstånd för varje enskild spaning och att spaningen i efterhand granskas.

Men är det verkligen vad försvarsunderrättelsetjänster gör som är den viktigaste frågan för din och min integritet på nätet, som framförallt Vänsterpartiet och Miljöpartiet hävdar?

Jag tror att det är helt andra saker som skapar oro på nätet.

Hur vet jag att bilder och uppgifter som jag lägger ut på nätet inte används i helt andra sammanhang?

Kan jag betala via nätet utan att vara rädd för att det är ett bedrägeri?

Hur ska vi agera för att barn och även vuxna inte ska kränkas och förtalas på nätet, hur skyddar vi deras integritet?

Hur agerar vi mot grooming och nätpedofiler som kränker barn sexuellt över nätet?

Min oro för vad myndigheter ska göra är högst begränsad i jämförelse med oron för att mina barn ska kränkas på sociala medier eller för att mina föräldrar ska råka ut för nätbedrägerier.

Centerpartiet har en lång rad förslag för att skapa ett säkrare internet. Vi vill till exempel se en kriminalisering av identitetskapning. Vi behöver också fundera över straffskalan för bedrägeri när en person systematiskt mot tusentals personer gör sig skyldig till försök till bedrägeri.

Vi menar också att polisen behöver bli betydligt vassare för att utreda och förebygga IT-relaterad brottslighet. För detta behövs ett nationellt IT-brottscenter. De ska utreda de mest komplicerade och omfattande brotten när det gäller grooming, nätpedofiler och omfattande kränkningar som i Instagram-målet, men också bistå andra poliser med expertkompetens. Helt enkelt en ambitionshöjning och en kompetenshöjning för polisarbete på nätet, för att förebygga och utreda internetrelaterad brottslighet.

För brottsoffrens skull behöver vi sänka ribban för när åklagare ska kunna väcka allmänt åtal vid förtal och förolämpning. Vi behöver också se över när brottsskadeersättning kan betalas ut för dessa brottsoffer.

För pojken som ständigt drabbas av hat, hot och kränkningar på nätet är FRA inte det han tänker på när han kopplar upp sig. Smygtagna bilder från duschen efter idrottslektionen har hamnat på Instagram. På Twitter och Facebook sprids förolämpningar om honom.

Där kan vi prata om kränkning av integritet på nätet. För många är det ett verkligt helvete när mobbningen följer med efter skolan, in i hemmet och in i pojkrummet.

Flickan som gråtande tar av sig kläderna framför webbkameran tänker inte på den amerikanska försvarsunderrättelsetjänsten NSA. Hon tänker på hur hon ska komma ifrån den mardröm som en nätpedofil tvingat in henne i genom lögner och hot.

Där kan vi prata om kränkning av integritet på nätet. När pedofilen följer med in i flickrummet genom datorns kameralins.

Det är dags att fler partier än enbart Centerpartiet också ser denna fruktansvärda form av integritetskränkning på nätet.

Johan Linander

Rättspolitisk talesperson för Centerpartiet

Det är självklart att Försvarets Radioanstalt inte ska övervaka svenska medborgare och det är också tydligt i den lagstiftning som reglerar FRA:s signalspaning. Lika viktigt är det att FRA:s verksamhet kräver domstolstillstånd för varje enskild spaning och att spaningen i efterhand granskas.

Men är det verkligen vad försvarsunderrättelsetjänster gör som är den viktigaste frågan för din och min integritet på nätet, som framförallt Vänsterpartiet och Miljöpartiet hävdar?

Jag tror att det är helt andra saker som skapar oro på nätet.

Hur vet jag att bilder och uppgifter som jag lägger ut på nätet inte används i helt andra sammanhang?

Kan jag betala via nätet utan att vara rädd för att det är ett bedrägeri?

Hur ska vi agera för att barn och även vuxna inte ska kränkas och förtalas på nätet, hur skyddar vi deras integritet?

Hur agerar vi mot grooming och nätpedofiler som kränker barn sexuellt över nätet?

Min oro för vad myndigheter ska göra är högst begränsad i jämförelse med oron för att mina barn ska kränkas på sociala medier eller för att mina föräldrar ska råka ut för nätbedrägerier.

Centerpartiet har en lång rad förslag för att skapa ett säkrare internet. Vi vill till exempel se en kriminalisering av identitetskapning. Vi behöver också fundera över straffskalan för bedrägeri när en person systematiskt mot tusentals personer gör sig skyldig till försök till bedrägeri.

Vi menar också att polisen behöver bli betydligt vassare för att utreda och förebygga IT-relaterad brottslighet. För detta behövs ett nationellt IT-brottscenter. De ska utreda de mest komplicerade och omfattande brotten när det gäller grooming, nätpedofiler och omfattande kränkningar som i Instagram-målet, men också bistå andra poliser med expertkompetens. Helt enkelt en ambitionshöjning och en kompetenshöjning för polisarbete på nätet, för att förebygga och utreda internetrelaterad brottslighet.

För brottsoffrens skull behöver vi sänka ribban för när åklagare ska kunna väcka allmänt åtal vid förtal och förolämpning. Vi behöver också se över när brottsskadeersättning kan betalas ut för dessa brottsoffer.

För pojken som ständigt drabbas av hat, hot och kränkningar på nätet är FRA inte det han tänker på när han kopplar upp sig. Smygtagna bilder från duschen efter idrottslektionen har hamnat på Instagram. På Twitter och Facebook sprids förolämpningar om honom.

Där kan vi prata om kränkning av integritet på nätet. För många är det ett verkligt helvete när mobbningen följer med efter skolan, in i hemmet och in i pojkrummet.

Flickan som gråtande tar av sig kläderna framför webbkameran tänker inte på den amerikanska försvarsunderrättelsetjänsten NSA. Hon tänker på hur hon ska komma ifrån den mardröm som en nätpedofil tvingat in henne i genom lögner och hot.

Där kan vi prata om kränkning av integritet på nätet. När pedofilen följer med in i flickrummet genom datorns kameralins.

Det är dags att fler partier än enbart Centerpartiet också ser denna fruktansvärda form av integritetskränkning på nätet.

Johan Linander

Rättspolitisk talesperson för Centerpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.