09 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Ni lever i en skyddad bubbla

Debatt:

Välfärd. På Mariestadstidningens ledarsidor den 7 november ger vänsterpartiets Marie Engström Rosengren och Bernt Ekström löften vitt och brett. De utmålar moderaterna som den store fienden som hotar all välfärd, vilket är traditionellt vänstertugg.

Vänsterpartiet och dess företrädare Per Rosengren är de enda i Mariestad som uttryckt att de inte kommer att samarbeta samt driva sin oppositionspolitik i varje fråga. Det som är anmärkningsvärt är att kommunen visar en god ekonomi sedan vänstern tappat sitt inflytande och slutat samarbeta. Majoriteten har i år kunnat ge kärnverksamheten ytterligare tillskott: 7,6 miljoner till barn- och utbildningsnämnden, 4 miljoner till socialnämnden samt 1 miljon till driftpengar samt ytligare 9,4 miljoner i olika investeringar till tekniska nämnden, utöver de anslagna medlen i budgeten 2013.

Majoriteten har prioriterat ordning och reda, vilket innebär att vi har god kontroll på kommunens ekonomi och kvalitetssäkrat verksamheten. Majoriteten har kunnat ge nämnder extra anslag under innevarande år, trots dessa ramförstärkningar och ökade investerings objekt visar kommunen ett oerhört gott resultat på 58 miljoner i prognos 4. Bakom detta glädjande resultat ligger en massiv arbetsinsats med många inblandade. Det är nytt för Mariestad att ha god ekonomi. Istället för att glädjas över resultatet gnäller Vänsterpartiet och försöker sänka varumärket Mariestad i nästan varje fråga. Med detta beteende ger Vänsterpartiet jantelagen ett ansikte.

Skillnaden mellan Vänsterpartiets och Majoritetens budgetförslag är 300 000 kr i driftbudget till socialnämnden samt att Majoriteten anslår mer pengar till skötsel av gator, grönytor och fastighetsunderhåll. Till skolan anslår vi exakt lika mycket pengar. Vi i majoriteten har under 2012/2013 uppvisat en välskött budget och att vi både kan förvalta, utveckla och göra satsningar utan en skattehöjning 2014. I all ärlighet hade vi aldrig kunnat få ordning på kommunens ekonomi om Per varit delaktig i arbetet. Att släppa kontrollen på ekonomin och återgå till det som varit tidigare enligt vänsterns önskemål kommer att göra att skatten måste höjas varje år. Majoritetens främsta uppgifter är ordning och reda, ta hand om skattebetalarnas pengar samt kvalitetssäkra verksamheten, vilket vi kommer att gå till val på!

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelseordförande

Vänsterpartiet och dess företrädare Per Rosengren är de enda i Mariestad som uttryckt att de inte kommer att samarbeta samt driva sin oppositionspolitik i varje fråga. Det som är anmärkningsvärt är att kommunen visar en god ekonomi sedan vänstern tappat sitt inflytande och slutat samarbeta. Majoriteten har i år kunnat ge kärnverksamheten ytterligare tillskott: 7,6 miljoner till barn- och utbildningsnämnden, 4 miljoner till socialnämnden samt 1 miljon till driftpengar samt ytligare 9,4 miljoner i olika investeringar till tekniska nämnden, utöver de anslagna medlen i budgeten 2013.

Majoriteten har prioriterat ordning och reda, vilket innebär att vi har god kontroll på kommunens ekonomi och kvalitetssäkrat verksamheten. Majoriteten har kunnat ge nämnder extra anslag under innevarande år, trots dessa ramförstärkningar och ökade investerings objekt visar kommunen ett oerhört gott resultat på 58 miljoner i prognos 4. Bakom detta glädjande resultat ligger en massiv arbetsinsats med många inblandade. Det är nytt för Mariestad att ha god ekonomi. Istället för att glädjas över resultatet gnäller Vänsterpartiet och försöker sänka varumärket Mariestad i nästan varje fråga. Med detta beteende ger Vänsterpartiet jantelagen ett ansikte.

Skillnaden mellan Vänsterpartiets och Majoritetens budgetförslag är 300 000 kr i driftbudget till socialnämnden samt att Majoriteten anslår mer pengar till skötsel av gator, grönytor och fastighetsunderhåll. Till skolan anslår vi exakt lika mycket pengar. Vi i majoriteten har under 2012/2013 uppvisat en välskött budget och att vi både kan förvalta, utveckla och göra satsningar utan en skattehöjning 2014. I all ärlighet hade vi aldrig kunnat få ordning på kommunens ekonomi om Per varit delaktig i arbetet. Att släppa kontrollen på ekonomin och återgå till det som varit tidigare enligt vänsterns önskemål kommer att göra att skatten måste höjas varje år. Majoritetens främsta uppgifter är ordning och reda, ta hand om skattebetalarnas pengar samt kvalitetssäkra verksamheten, vilket vi kommer att gå till val på!

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelseordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.