08 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Fokusera på lösningar kring unga och jobb

Debatt

Arbetsmarknad. Om knappt ett år går vi till val i Sverige. Inför valet är ungdomsjobb en av de viktigaste frågorna och 2012 var ungdomsarbetslösheten över 23 procent. Som ägare av fyra McDonald’s restauranger känner jag ett stort ansvar för att unga människor erbjuds inträde på arbetsmarknaden.

När våra politiker talar om ungdomsarbetslöshet blir diskussionen många gånger teoretisk och teknisk. Istället för att fokusera på lösningarna stannar debatten på en nivå där problemen är i fokus. Det tycker jag är synd. Politikerna – och våra unga – skulle ha mycket att vinna på om debatten minst lika mycket handlade om lösningarna. Om politikerna pratade mer om var jobben skapas för de unga idag och hur man utifrån detta kan uppmuntra till mer entreprenörskap och nya initiativ. Då tror jag att fler skulle våga starta och växa företag och därmed anställa fler unga.

Under mina år som franchisetagare för McDonald’s har jag har anställt många hundra ungdomar och jag vet vad det betyder för dem att få sitt första jobb. Många av mina anställda kommer direkt från eller går fortfarande i gymnasiet och har inte haft något tidigare arbete. Därmed saknar de erfarenhet men också den meningsfulla och utvecklande tillvaro som ett jobb innebär.

I en nyligen publicerad rapport från HUI Research, med anledning av McDonald’s 40-årsjubileum i Sverige, har vi fått siffror på vårt samhällsbidrag i Sverige. Rapporten visar att McDonald’s sedan starten för 40 år sedan har skapat en kvarts miljon direkta och indirekta arbetstillfällen. En överväldigande majoritet av dessa jobb har gått till unga människor som därmed fått en första möjlighet på arbetsmarknaden.

Samtidigt är det många andra unga som möter motvind i jakten på det första jobbet. Det finns ett moment 22 på arbetsmarknaden som innebär att man måste ha haft ett jobb för att få ett jobb. Hela nio av tio av Sveriges ungdomar menar att bristen på arbetslivserfarenhet är en avgörande anledning till att de har svårt att få jobb. Här spelar arbetsgivarens hållning en viktig roll. Jag tror att fler företag kan vinna på att anställa individer med rätt vilja och inställning istället för att bara gå på den arbetssökandes tidigare meriter. Genom att göra det kan vi öppna upp en annars ganska så sluten arbetsmarknad.

Nu när vi går in i valår är det viktigare än någonsin för politiker och näringslivsföreträdare att lyfta blicken och se lösningar istället för problem. Vi vet att det går att ta tillvara på ungas kompetens och att det går att vända den negativa trenden. Om vi vågar satsa och tro på Sveriges ungdomar så har vi kommit en bra bit på vägen.

Carina Wilhelmsson

Franchisetagare, McDonald’s i Skaraborg

När våra politiker talar om ungdomsarbetslöshet blir diskussionen många gånger teoretisk och teknisk. Istället för att fokusera på lösningarna stannar debatten på en nivå där problemen är i fokus. Det tycker jag är synd. Politikerna – och våra unga – skulle ha mycket att vinna på om debatten minst lika mycket handlade om lösningarna. Om politikerna pratade mer om var jobben skapas för de unga idag och hur man utifrån detta kan uppmuntra till mer entreprenörskap och nya initiativ. Då tror jag att fler skulle våga starta och växa företag och därmed anställa fler unga.

Under mina år som franchisetagare för McDonald’s har jag har anställt många hundra ungdomar och jag vet vad det betyder för dem att få sitt första jobb. Många av mina anställda kommer direkt från eller går fortfarande i gymnasiet och har inte haft något tidigare arbete. Därmed saknar de erfarenhet men också den meningsfulla och utvecklande tillvaro som ett jobb innebär.

I en nyligen publicerad rapport från HUI Research, med anledning av McDonald’s 40-årsjubileum i Sverige, har vi fått siffror på vårt samhällsbidrag i Sverige. Rapporten visar att McDonald’s sedan starten för 40 år sedan har skapat en kvarts miljon direkta och indirekta arbetstillfällen. En överväldigande majoritet av dessa jobb har gått till unga människor som därmed fått en första möjlighet på arbetsmarknaden.

Samtidigt är det många andra unga som möter motvind i jakten på det första jobbet. Det finns ett moment 22 på arbetsmarknaden som innebär att man måste ha haft ett jobb för att få ett jobb. Hela nio av tio av Sveriges ungdomar menar att bristen på arbetslivserfarenhet är en avgörande anledning till att de har svårt att få jobb. Här spelar arbetsgivarens hållning en viktig roll. Jag tror att fler företag kan vinna på att anställa individer med rätt vilja och inställning istället för att bara gå på den arbetssökandes tidigare meriter. Genom att göra det kan vi öppna upp en annars ganska så sluten arbetsmarknad.

Nu när vi går in i valår är det viktigare än någonsin för politiker och näringslivsföreträdare att lyfta blicken och se lösningar istället för problem. Vi vet att det går att ta tillvara på ungas kompetens och att det går att vända den negativa trenden. Om vi vågar satsa och tro på Sveriges ungdomar så har vi kommit en bra bit på vägen.

Carina Wilhelmsson

Franchisetagare, McDonald’s i Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.