07 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Höj skatten för en tryggare välfärd

Debatt:

Välfärd. När moderat politik styr betyder det att välfärden får stå tillbaka för en ensidig satsning på sänkta skatter. Den moderatledda regeringen har satsat 27 gånger mer på skattesänkningar än på kommunsektorn. Statsbidragen till kommunerna urholkas konsekvent. Samtidigt har regeringen en övertro på marknadslösningar.

Uppdrag Gransknings avslöjanden om hur elever sorteras inom friskolevärlden ger en tydlig bild av den människosyn som följer i spåren av de borgerliga partiernas ideologiska experiment. Det blir nästan hjärtskärande att se hur man från regeringshåll tävlar om att fördöma det inträffade. Eller hur man gör tafatta försök att ställa till rätta ett krackelerat skolsystem, som man själv fullt ut är ansvarig för.

Moderat politik styr även Mariestad. Det finns säkert en ambition hos den politiska ledningen att vilja värna invånarna i kommunen. Men var finns verktygen och var finns analysen hur vi ska till exempel klara den framtida demografiska utvecklingen.

Nyligen har majoriteten lagt en budget med några riktigt udda inslag. Det gällde en deponifond som man ville lösa upp och en bokslutsdisposition som måste ifrågasättas. Utan att gå in på detaljer ligger det nära till hands att tro att den borgerliga majoriteten försöker hitta nya budgetposter för att slippa en debatt om skattehöjning. Ur ett moderat perspektiv antar vi att skattehöjningar måste undvikas till varje pris.

Vänsterpartiet har under en tid föreslagit höjd skatt i Mariestad med 50 öre.

Vår målsättning är att med en hög kvalitet inom välfärdens olika områden öka attraktionskraften att bo och leva i Mariestad. Vi har en befolkningsstruktur som innebär att vi får en större andel äldre kommande år, många med ett stort omvårdnadsbehov. Det ställer stora krav på vård, omsorg och boende. Inte minst krävs det en satsning på fler händer i vården. Samtidigt vill vi satsa på den växande generationen genom god kvalitet inom barnomsorg och utbildning.

Det behövs alltså tillskott inom både barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens områden. Barn- och ungdomar med särskilda behov måste få ökat stöd liksom att äldreomsorgen måste vara trygg och ha en hög kvalitet.

För att nå dessa mål behövs naturligtvis fler åtgärder utöver en skattehöjning i Mariestad. I Vänsterpartiets budgetmotion, som lades i riksdagen i höstas, höjer vi statsbidragen till kommuner och landsting. Det finns också riktade satsningar som innebär både höjd kvalitet och fler anställda i välfärden. Det gäller till exempel förskolan som är i behov av minskade grupper och utbildningssatsningar för de anställda. Inom skolans område vill vi öka antalet lärare och ge stöd till barn med särskilda behov. Till äldreomsorgen föreslår vi en rejäl satsning på mer personal samtidigt som det även här finns utbildningsbehov.

Allt detta kostar naturligtvis. Vi är därför tydliga med att säga nej till flera av regeringens skattesänkningar. Vi är övertygade om att många är beredda att vara med och betala. Vi tror också att den viljan blir större om man vet att skattepengar går oavkortat till vård, skola och omsorg och inte till vinster i riskkapitalbolag eller andra lycksökare inom välfärdsområdet.

Marie Engström Rosengren

ordförande (v) Mariestad

Bernt Ekström

ledamot barn- och utbildningsnämnden (v)

Uppdrag Gransknings avslöjanden om hur elever sorteras inom friskolevärlden ger en tydlig bild av den människosyn som följer i spåren av de borgerliga partiernas ideologiska experiment. Det blir nästan hjärtskärande att se hur man från regeringshåll tävlar om att fördöma det inträffade. Eller hur man gör tafatta försök att ställa till rätta ett krackelerat skolsystem, som man själv fullt ut är ansvarig för.

Moderat politik styr även Mariestad. Det finns säkert en ambition hos den politiska ledningen att vilja värna invånarna i kommunen. Men var finns verktygen och var finns analysen hur vi ska till exempel klara den framtida demografiska utvecklingen.

Nyligen har majoriteten lagt en budget med några riktigt udda inslag. Det gällde en deponifond som man ville lösa upp och en bokslutsdisposition som måste ifrågasättas. Utan att gå in på detaljer ligger det nära till hands att tro att den borgerliga majoriteten försöker hitta nya budgetposter för att slippa en debatt om skattehöjning. Ur ett moderat perspektiv antar vi att skattehöjningar måste undvikas till varje pris.

Vänsterpartiet har under en tid föreslagit höjd skatt i Mariestad med 50 öre.

Vår målsättning är att med en hög kvalitet inom välfärdens olika områden öka attraktionskraften att bo och leva i Mariestad. Vi har en befolkningsstruktur som innebär att vi får en större andel äldre kommande år, många med ett stort omvårdnadsbehov. Det ställer stora krav på vård, omsorg och boende. Inte minst krävs det en satsning på fler händer i vården. Samtidigt vill vi satsa på den växande generationen genom god kvalitet inom barnomsorg och utbildning.

Det behövs alltså tillskott inom både barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens områden. Barn- och ungdomar med särskilda behov måste få ökat stöd liksom att äldreomsorgen måste vara trygg och ha en hög kvalitet.

För att nå dessa mål behövs naturligtvis fler åtgärder utöver en skattehöjning i Mariestad. I Vänsterpartiets budgetmotion, som lades i riksdagen i höstas, höjer vi statsbidragen till kommuner och landsting. Det finns också riktade satsningar som innebär både höjd kvalitet och fler anställda i välfärden. Det gäller till exempel förskolan som är i behov av minskade grupper och utbildningssatsningar för de anställda. Inom skolans område vill vi öka antalet lärare och ge stöd till barn med särskilda behov. Till äldreomsorgen föreslår vi en rejäl satsning på mer personal samtidigt som det även här finns utbildningsbehov.

Allt detta kostar naturligtvis. Vi är därför tydliga med att säga nej till flera av regeringens skattesänkningar. Vi är övertygade om att många är beredda att vara med och betala. Vi tror också att den viljan blir större om man vet att skattepengar går oavkortat till vård, skola och omsorg och inte till vinster i riskkapitalbolag eller andra lycksökare inom välfärdsområdet.

Marie Engström Rosengren

ordförande (v) Mariestad

Bernt Ekström

ledamot barn- och utbildningsnämnden (v)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.