25 jul 2016 06:00

25 jul 2016 06:00

Hur många husbilar finns det plats för?

INSÄNDARE: Rune Jakobsson

Här säljs bara fler husbilar och husvagnar, samtidigt som fler missköter sig så det blir värre att ställa dem någonstans utmed våra vägar. För nog är det vitsen med att ha huset med sig att man ska kunna stanna utmed vägen. Gå ut och plocka sig lite blåbär till frukosten.

Ja, det är väl med detta såväl som mycket annat att det finns sådana som missköter sig. Varför har vi annars lås på våra bostäder?

Det man då undrar över är hur ekvationen ska gå ihop sig med att sälja fler fordon samtidigt som fler och fler platser stängs för att förhindra dessa fordon att stanna och sova en natt eller att bara äta sin måltid i lugn och ro. Det blir väl mer och mer att det ordnas platser där försäljare kan tjäna på att dessa fordon stannar, men hur trevligt är detta då man där trängs med andra människor? Är det inte friheten som dessa ekipage är ute efter?

Ja, det är väl med detta såväl som mycket annat att det finns sådana som missköter sig. Varför har vi annars lås på våra bostäder?

Det man då undrar över är hur ekvationen ska gå ihop sig med att sälja fler fordon samtidigt som fler och fler platser stängs för att förhindra dessa fordon att stanna och sova en natt eller att bara äta sin måltid i lugn och ro. Det blir väl mer och mer att det ordnas platser där försäljare kan tjäna på att dessa fordon stannar, men hur trevligt är detta då man där trängs med andra människor? Är det inte friheten som dessa ekipage är ute efter?