25 jul 2016 06:00

25 jul 2016 06:00

Bidragstak för att det ska löna sig att arbeta

INSÄNDARE RIKSDAGSLEDAMOT SKARABORG: Politik

Sverige ska vara ett starkt samhälle som håller ihop. En förutsättning för det är att alla som kan arbeta och försörja sig själva också gör det. I Sverige gör vi rätt för oss och tar ansvar för varandra. Arbete ska därför alltid löna sig bättre än att leva på bidrag.

Nu växer utanförskapet. Inom några år riskerar motsvarande en miljon människor i Sverige att befinna sig i utanförskap och bidragsberoende. Allt för många stängs ute från arbetsmarknaden och den gemenskap och självständighet som ett jobb ger. Det är allvarligt.

När bidragssystemen blir allt för generösa och när bidrag staplas på varandra så blir det samtidigt mindre lönsamt att lämna utanförskap för arbete. I dag kan till exempel de samlade bidragen för en familj med fyra barn uppgå till närmare 30 000 kronor efter skatt. Det är betydligt mer än vad många i Sverige har kvar i plånboken efter att ha arbetat och betalat skatt. Det är varken rimligt eller rättvist.

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår att arbete och ansträngning alltid ska löna sig. Därför behöver ett bidragstak införas för dem som har försörjningsstöd och etableringsersättning. Utgångspunkten ska vara att ett hushåll utan skattepliktig inkomst maximalt ska kunna erhålla 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag, exklusive barnbidrag och underhållsstöd. Bidragstaket ska inte omfatta den som är sjuk eller av andra sociala skäl inte kan arbeta.

Ett bidragstak gör att det alltid ska löna sig att sträva efter att komma i jobb istället för att fortsatta leva på bidrag.

Samtidigt behövs reformer för fler jobb och för att fler kan få dem. Mer kunskap i skolan och nolltolerans mot dåliga skolor, stärkt integration och nya vägar till arbetsmarknaden. Till exempel att fler ska kunna lära sig jobbet på jobbet genom första jobbet-anställningen, som gör det möjligt att kombinera arbete med utbildning. Det behövs också bättre villkor för våra företag så att de kan växa och anställa fler.

Stefan Löfven fortsätter blunda för utanförskapet och är nöjd trots att en majoritet tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Det visar att förmågan att ta tag i samhällsproblemen saknas. Så tar man inte ansvar för Sverige.

I vår plan för ett starkare Sverige ska framtiden för alla i stället handla om jobb och inte om bidrag. Så bygger vi vårt land starkare framåt. Sverige kan mer.

Sten Bergheden (M)

Nu växer utanförskapet. Inom några år riskerar motsvarande en miljon människor i Sverige att befinna sig i utanförskap och bidragsberoende. Allt för många stängs ute från arbetsmarknaden och den gemenskap och självständighet som ett jobb ger. Det är allvarligt.

När bidragssystemen blir allt för generösa och när bidrag staplas på varandra så blir det samtidigt mindre lönsamt att lämna utanförskap för arbete. I dag kan till exempel de samlade bidragen för en familj med fyra barn uppgå till närmare 30 000 kronor efter skatt. Det är betydligt mer än vad många i Sverige har kvar i plånboken efter att ha arbetat och betalat skatt. Det är varken rimligt eller rättvist.

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår att arbete och ansträngning alltid ska löna sig. Därför behöver ett bidragstak införas för dem som har försörjningsstöd och etableringsersättning. Utgångspunkten ska vara att ett hushåll utan skattepliktig inkomst maximalt ska kunna erhålla 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag, exklusive barnbidrag och underhållsstöd. Bidragstaket ska inte omfatta den som är sjuk eller av andra sociala skäl inte kan arbeta.

Ett bidragstak gör att det alltid ska löna sig att sträva efter att komma i jobb istället för att fortsatta leva på bidrag.

Samtidigt behövs reformer för fler jobb och för att fler kan få dem. Mer kunskap i skolan och nolltolerans mot dåliga skolor, stärkt integration och nya vägar till arbetsmarknaden. Till exempel att fler ska kunna lära sig jobbet på jobbet genom första jobbet-anställningen, som gör det möjligt att kombinera arbete med utbildning. Det behövs också bättre villkor för våra företag så att de kan växa och anställa fler.

Stefan Löfven fortsätter blunda för utanförskapet och är nöjd trots att en majoritet tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Det visar att förmågan att ta tag i samhällsproblemen saknas. Så tar man inte ansvar för Sverige.

I vår plan för ett starkare Sverige ska framtiden för alla i stället handla om jobb och inte om bidrag. Så bygger vi vårt land starkare framåt. Sverige kan mer.

Sten Bergheden (M)