22 jul 2016 06:00

22 jul 2016 06:00

Med korttänkthet försvinner vår trygghet

INSÄNDARE

Ja, ordet trygghet används ibland annat när det gäller nyinvandrade. Men hur har vi det med tryggheten i Sverige. Hur säkra är våra anställningar? Vågar vi satsa på ett fast boende? Kanske de som har sina inkomster från skattemedel har det tryggare, men även där finns ju många som vill dra ner på resurserna.

Man frågar sig ju då hur stora krafterna är som strävar efter trygghet i vårt samhälle. Här ändras på allt möjligt titt som tätt, och de som ändrar tycker väl att allt måste gå framåt och förändras. Men går det verkligen framåt, eller är det bara vinstintressen från sådana som har stort inflytande? Och hur mycket bryr de sig om värdena av att många känner en trygghet i sin livssituation så de till exempel vågar skaffa sig det efterlängtade boendet?

Kanske många av oss inte vågar visa att vi inte känner oss trygga på många sätt, utan vi tror att det ordnar sig. Men tryggheten i livet är inget självklart, utan det är viktigt för oss alla både ur personligt perspektiv och samhällsekonomisk synvinkel. Men med för mycket av korttänkthet så försvinner vår trygghet.

Rune Jakobsson

 

Man frågar sig ju då hur stora krafterna är som strävar efter trygghet i vårt samhälle. Här ändras på allt möjligt titt som tätt, och de som ändrar tycker väl att allt måste gå framåt och förändras. Men går det verkligen framåt, eller är det bara vinstintressen från sådana som har stort inflytande? Och hur mycket bryr de sig om värdena av att många känner en trygghet i sin livssituation så de till exempel vågar skaffa sig det efterlängtade boendet?

Kanske många av oss inte vågar visa att vi inte känner oss trygga på många sätt, utan vi tror att det ordnar sig. Men tryggheten i livet är inget självklart, utan det är viktigt för oss alla både ur personligt perspektiv och samhällsekonomisk synvinkel. Men med för mycket av korttänkthet så försvinner vår trygghet.

Rune Jakobsson