21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Naturbeten och ängar är Sveriges regnskog

DEBATT: Replik

Simon Stenberg har i ett stort antal tidningar fått in samma insändare om hur synd det är om svenska kor. Det är en uppfattning som får stå för debattören. Skulle vara intressant att se vilka källor som åberopas.

Beteslagen har förändrats så att betessäsongen är längre, lantbrukaren behöver inte tvinga ut korna i gassande sol eller i ösregn så markerna blir lervällingar. Alltså ingen förkortad betestid. Det är ett antal personer som tråkigt nog satt i system att sprida felaktiga uppgifter. Det är bara Sverige som för övrigt har krav på bete.

Den biologiska mångfalden på naturbetesmarker står kvigor och stutar för samt dikor med kalvar. De markerna finns ofta på platser långt från gårdscentrum. Naturbeten och ängar är Sveriges regnskog och starkt hotad.

Bevarandet av dessa marker är ett av riksdagen fastställt miljömål. Det är bara betande djur som med sin tunga och sitt trampande kan ge förutsättningarna för kattfot, mandelblom, ängsskallra och slåttergubbe för att ta några exempel.

Du väljer vad du vill äta, självklart. Sverige är ett avlångt land med många olika klimatzoner. I många av dem är det inte möjligt att odla så mycket mer än gräs och gran. Grönsaker och baljväxter till människor, utöver till husbehov, är grödor för södra Sverige. Så vad ska odlas i en stor del av Sverige då?

Vad ska havren gödslas med? (Det är heller ingen gröda för stora delar av Sverige.) Inköpt handelsgödsel med olja som bas? Är det du vill? Är det inte bättre att nyttja den gröna kolatomen genom fotosyntesen för att binda koldioxid och få syre till det som växer och lever?

De betande djuren omvandlar genom naturens fiffighet gräs till mjölk, kött, skinn och ett varierat landskap. Och gödsel då som får grödor av olika slag att växa och som, rötad till biogas är ett utmärkt drivmedel.

Det finns ingen anledning att äta stora mängder kött, köttet är sovlet, men ät rätt kött. Svenskt, gärna naturbeteskött, som är fritt från hormoner och antibiotika samt slaktat på ett korrekt vis.

Förresten hur produceras din soja som du äter? Har du kollat hur mycket regnskog som huggits ner för din skull?

 

Monica Didriksson, ledamot regionstyrelsen LRF Västra Götaland

Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige

Beteslagen har förändrats så att betessäsongen är längre, lantbrukaren behöver inte tvinga ut korna i gassande sol eller i ösregn så markerna blir lervällingar. Alltså ingen förkortad betestid. Det är ett antal personer som tråkigt nog satt i system att sprida felaktiga uppgifter. Det är bara Sverige som för övrigt har krav på bete.

Den biologiska mångfalden på naturbetesmarker står kvigor och stutar för samt dikor med kalvar. De markerna finns ofta på platser långt från gårdscentrum. Naturbeten och ängar är Sveriges regnskog och starkt hotad.

Bevarandet av dessa marker är ett av riksdagen fastställt miljömål. Det är bara betande djur som med sin tunga och sitt trampande kan ge förutsättningarna för kattfot, mandelblom, ängsskallra och slåttergubbe för att ta några exempel.

Du väljer vad du vill äta, självklart. Sverige är ett avlångt land med många olika klimatzoner. I många av dem är det inte möjligt att odla så mycket mer än gräs och gran. Grönsaker och baljväxter till människor, utöver till husbehov, är grödor för södra Sverige. Så vad ska odlas i en stor del av Sverige då?

Vad ska havren gödslas med? (Det är heller ingen gröda för stora delar av Sverige.) Inköpt handelsgödsel med olja som bas? Är det du vill? Är det inte bättre att nyttja den gröna kolatomen genom fotosyntesen för att binda koldioxid och få syre till det som växer och lever?

De betande djuren omvandlar genom naturens fiffighet gräs till mjölk, kött, skinn och ett varierat landskap. Och gödsel då som får grödor av olika slag att växa och som, rötad till biogas är ett utmärkt drivmedel.

Det finns ingen anledning att äta stora mängder kött, köttet är sovlet, men ät rätt kött. Svenskt, gärna naturbeteskött, som är fritt från hormoner och antibiotika samt slaktat på ett korrekt vis.

Förresten hur produceras din soja som du äter? Har du kollat hur mycket regnskog som huggits ner för din skull?

 

Monica Didriksson, ledamot regionstyrelsen LRF Västra Götaland

Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige