21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Kan en könsstympning göras på rätt?

INSÄNDARE

Politiker tar upp om kvinnlig könsstympning men när det gäller den manliga så kallas den istället omskärelse.

I dagens Sverige ger samhället inte något som helst skydd gällande pojkar som utsätts för könsstympning utan istället erbjuder bland annat regionen detta barbariska övergrepp.

Ingen under 18 år ska behöva påtvingas detta och manlig könsstympning är inte bara ett fruktansvärt lidande vid själva ingreppet utan ger bestående skador då de känsligaste nerverna tas bort och återstående skadas.

På sikt finns klara belägg att manliga förmågan blir nedsatt samt att de som stympats som barn har till nästan 100 procent förlorat manliga förmågan vi 60 år och innan dess haft dålig förmåga på grund av känselbortfall som ökar med åren. Många politiker skyller på att det ska göras under hygieniska former och på rätt sätt.

Jag ställer frågan hur kan en könsstympning göras på rätt sätt när den ger bestående skador som påverkar inte bara offret utan även partnern som också blir lidande.

Verkligen dags för kvinnor att tänka på att även pojkar har rätt till att inte få sina kroppsdelar skadade helt i onödan. Vill till sist nämna att jag är kvinna och dessutom invandrare sedan lång tid. Att beskylla de som är emot manlig könsstympning är rasister är att ljuga mot bättre vetande.

Ildiko

I dagens Sverige ger samhället inte något som helst skydd gällande pojkar som utsätts för könsstympning utan istället erbjuder bland annat regionen detta barbariska övergrepp.

Ingen under 18 år ska behöva påtvingas detta och manlig könsstympning är inte bara ett fruktansvärt lidande vid själva ingreppet utan ger bestående skador då de känsligaste nerverna tas bort och återstående skadas.

På sikt finns klara belägg att manliga förmågan blir nedsatt samt att de som stympats som barn har till nästan 100 procent förlorat manliga förmågan vi 60 år och innan dess haft dålig förmåga på grund av känselbortfall som ökar med åren. Många politiker skyller på att det ska göras under hygieniska former och på rätt sätt.

Jag ställer frågan hur kan en könsstympning göras på rätt sätt när den ger bestående skador som påverkar inte bara offret utan även partnern som också blir lidande.

Verkligen dags för kvinnor att tänka på att även pojkar har rätt till att inte få sina kroppsdelar skadade helt i onödan. Vill till sist nämna att jag är kvinna och dessutom invandrare sedan lång tid. Att beskylla de som är emot manlig könsstympning är rasister är att ljuga mot bättre vetande.

Ildiko