21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Hotad skattemoral nummer två

INSÄNDARE

Inte trodde jag att det största hotet mot skattemoralen var att det inte finns tillräckligt med lågavlönade jobb till flyktingar.

Själv har jag känt min egen moral hotas av alla ”storfräsare” med höga inkomster och storföretag som gör allt för att slippa betala skatt. Eller alla privata företag som ”poppar upp” för att göra sig höga vinster på våra skattepengar.

Och enligt en forskarrapport 2011 från SNS (studieförbundet näringsliv och samhälle) har inte privatiseringarna i välfärden ökat effektiviteten eller valfriheten. Det har alltså enbart legat ideologiska–politiska värderingar bakom dessa företags utbredning.

Det har inte varit till gagn för oss ”vanliga” skattebetalare. Det är inte bra för ”skattemoralen”.

Lotta S-C

 

Själv har jag känt min egen moral hotas av alla ”storfräsare” med höga inkomster och storföretag som gör allt för att slippa betala skatt. Eller alla privata företag som ”poppar upp” för att göra sig höga vinster på våra skattepengar.

Och enligt en forskarrapport 2011 från SNS (studieförbundet näringsliv och samhälle) har inte privatiseringarna i välfärden ökat effektiviteten eller valfriheten. Det har alltså enbart legat ideologiska–politiska värderingar bakom dessa företags utbredning.

Det har inte varit till gagn för oss ”vanliga” skattebetalare. Det är inte bra för ”skattemoralen”.

Lotta S-C