21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Är storskalighet alltid bäst?

INSÄNDARE

När vi hör om de nya regionsammanslagningarna kan man ju reflektera över konsekvenserna för olika grupper i samhället.

De som får jobb med trygga villkor och kanske bra lön, de vill givetvis ha stora regioner. Men centraliseringen som lätt blir en följd av större enheter gynnar väl långt ifrån alla. Vi har ju sett hur det fungerat i Västra Götaland sedan det bildades. Eller gynnar det glesbygden?

Och inte har det tagits mer hänsyn till hur individerna har det inom EU sedan det bildades.

Som människor anpassar vi oss säkert till den situationen vi befinner oss i, och där är väl de som får ledande befattningar inget undantag, utan de glömmer snart av hur tidigare liv varit. Så när det blir större enheter då är risken stor att de som har mest makt glömmer hur många människor har det i vårt samhälle, och att det underlättar för dem som vill gömma sina gärningar. För att man skriver en massa regler och lagar hjälper väl inte mot dem som struntar i dem, det drabbar ju bara dem som rättar sig efter dem. Detta har vi ju hela tiden sett titt som tätt, senast nu med de som placerat sina tillgångar för att slippa skatt med bankers hjälp.

För mänskligheten är det väl inte alls säkert att storskalighet är bäst, men samarbete är det väl sällan något fel på.

Rune Jakobsson

De som får jobb med trygga villkor och kanske bra lön, de vill givetvis ha stora regioner. Men centraliseringen som lätt blir en följd av större enheter gynnar väl långt ifrån alla. Vi har ju sett hur det fungerat i Västra Götaland sedan det bildades. Eller gynnar det glesbygden?

Och inte har det tagits mer hänsyn till hur individerna har det inom EU sedan det bildades.

Som människor anpassar vi oss säkert till den situationen vi befinner oss i, och där är väl de som får ledande befattningar inget undantag, utan de glömmer snart av hur tidigare liv varit. Så när det blir större enheter då är risken stor att de som har mest makt glömmer hur många människor har det i vårt samhälle, och att det underlättar för dem som vill gömma sina gärningar. För att man skriver en massa regler och lagar hjälper väl inte mot dem som struntar i dem, det drabbar ju bara dem som rättar sig efter dem. Detta har vi ju hela tiden sett titt som tätt, senast nu med de som placerat sina tillgångar för att slippa skatt med bankers hjälp.

För mänskligheten är det väl inte alls säkert att storskalighet är bäst, men samarbete är det väl sällan något fel på.

Rune Jakobsson