20 jul 2016 06:00

20 jul 2016 06:00

Betalar också kommunalskatt

INSÄNDARE

Otterbäcken har två infarter som också behöver bli mer inbjudande.

Hela samhället håller på att förfalla, då det köps upp som sommarbostäder, och sen blir igenväxta och förfallna. Kommungubbarna (gummorna) lägger allt i Hova och Gullspång, vi i Otterbäcken betalar också kommunalskatt. Vi vill ha ett levande samhälle här också.

Otterbäckenbo

Hela samhället håller på att förfalla, då det köps upp som sommarbostäder, och sen blir igenväxta och förfallna. Kommungubbarna (gummorna) lägger allt i Hova och Gullspång, vi i Otterbäcken betalar också kommunalskatt. Vi vill ha ett levande samhälle här också.

Otterbäckenbo