15 jul 2016 06:00

15 jul 2016 06:00

Grönt eller rött alternativ är bäst!

INSÄNDARE

När jag läste insändaren i Mariestads-Tidningen den 11 juli tyckte jag att man nog behöver poängtera ett par saker.

I insändaren låter det som det inte skulle göra någon inverkan på miljön med blått alternativ, men de punkter som insändaren tar upp, miljö, natur, friluftsliv, kultur, buller, vatten och lantbruk blir minst lika illa drabbade vid det alternativet, för att inte tala om att många fler fastigheter blir direkt drabbade. Om man jämför de olika alternativen så är det blåa sämst.

E20 behöver en bättre standard med den höga trafikintensitet som där är, men den bör ligga längre från Mariestad. Skulle man välja blått alternativ förstör man ju möjligheten för staden att växa och den nybyggnation som sker såväl i Högelid som åt Snapen idag blir ordentligt hämmad. Man bör ju också tänka längre framåt, skulle det i framtiden bli aktuellt med ytterligare utbyggnad av vägen, som nu är på gång på E6 till exempel då är det större möjligheter för det på grönt eller rött alternativ.

Det låter så bra när man säger att det ska byggas på befintlig sträckning, men då måste man sätta sig in i vad det innebär. Då det ändå behövs en lokalväg med cykelmöjligheter så kommer de i blått alternativ bygga en fyrfältsväg med 100 km/tim bredvid befintliga E20, vilken kommer verka som lokalväg och cykelväg. Det tycker inte jag blir någon trygg och harmonisk miljö att cykla i.

Sedan vill de ju inte ha massa utfarter på stora vägen så boende både på Ingarudsvägen och Slöbäsavägen blir avskurna och får åka långa omvägar om de vill komma ut på stora vägen. Och många mindre vägar blir helt avskurna och då måste enskilda vägar åt de fastigheterna byggas åt andra håll över orörd mark. Och det allra största argumentet emot det blå alternativet är ju att så många fastigheter blir direkt drabbade. På rött och grönt alternativ kan någon enstaka fastighet behöva lösas in, men med blått alternativ är det flera fastigheter som måste lösas in och ännu fler som får dramatiskt försämrad boendemiljö för all framtid! Så jag anser att det blå alternativet är helt förkastligt och hoppas att det blir rött eller grönt, eller en kombination av de alternativen.

Grönt eller rött för Mariestads bästa

I insändaren låter det som det inte skulle göra någon inverkan på miljön med blått alternativ, men de punkter som insändaren tar upp, miljö, natur, friluftsliv, kultur, buller, vatten och lantbruk blir minst lika illa drabbade vid det alternativet, för att inte tala om att många fler fastigheter blir direkt drabbade. Om man jämför de olika alternativen så är det blåa sämst.

E20 behöver en bättre standard med den höga trafikintensitet som där är, men den bör ligga längre från Mariestad. Skulle man välja blått alternativ förstör man ju möjligheten för staden att växa och den nybyggnation som sker såväl i Högelid som åt Snapen idag blir ordentligt hämmad. Man bör ju också tänka längre framåt, skulle det i framtiden bli aktuellt med ytterligare utbyggnad av vägen, som nu är på gång på E6 till exempel då är det större möjligheter för det på grönt eller rött alternativ.

Det låter så bra när man säger att det ska byggas på befintlig sträckning, men då måste man sätta sig in i vad det innebär. Då det ändå behövs en lokalväg med cykelmöjligheter så kommer de i blått alternativ bygga en fyrfältsväg med 100 km/tim bredvid befintliga E20, vilken kommer verka som lokalväg och cykelväg. Det tycker inte jag blir någon trygg och harmonisk miljö att cykla i.

Sedan vill de ju inte ha massa utfarter på stora vägen så boende både på Ingarudsvägen och Slöbäsavägen blir avskurna och får åka långa omvägar om de vill komma ut på stora vägen. Och många mindre vägar blir helt avskurna och då måste enskilda vägar åt de fastigheterna byggas åt andra håll över orörd mark. Och det allra största argumentet emot det blå alternativet är ju att så många fastigheter blir direkt drabbade. På rött och grönt alternativ kan någon enstaka fastighet behöva lösas in, men med blått alternativ är det flera fastigheter som måste lösas in och ännu fler som får dramatiskt försämrad boendemiljö för all framtid! Så jag anser att det blå alternativet är helt förkastligt och hoppas att det blir rött eller grönt, eller en kombination av de alternativen.

Grönt eller rött för Mariestads bästa