15 jul 2016 06:00

15 jul 2016 15:33

Bara början på en våg av sexuella ofredande

INSÄNDARE

I polisens rapport Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder med diarienummer A093.636/2016 skriver polisen att ”I de fall där brotten utförts av gärningsmän i en större grupp på offentlig plats och i simhallar har gärningsmännen främst varit ungdomar som söker eller nyligen fått asyl i Sverige”.

Anmälningar om sexuella ofredanden mot personer under 18 år har under 2014 och 2015 ökat kraftigt enligt Bra.se. Sverige är även ett av länderna med flest registrerade våldtäkter i världen.

Jag tror att vi bara sett början på en våg av fortsatta sexuella ofredanden och våldtäkter om inte hela samhället och den enskilda medborgaren tar ett större ansvar. För det första släpp inte in fler unga män, de behövs bättre i sina hemländer. För det andra informera tydligt för nyanlända vad det är som gäller i Sverige. De negativa kulturella skillnader som finns angående synen på kvinnan måste bort. För det tredje utvisa direkt asylsökande som döms för grövre brott i svensk domstol. För det fjärde media och polisen måste sluta mörklägga (kod 291). Vi tål sanningen, svenskarna är oftast inte rasister. Men risken att fler blir det ökar när fler upptäcker mörkläggningen.

Jag fördömer alla typer av övergrepp oavsett vem som utför dem. Tror även att många från andra kulturer gör detsamma. Situationen blir problematisk när hela grupper till exempel ensamkommande blir misstänkliggjorda att vara gärningsmän. Misstänksamhet, rädsla, otrygghet och bristande kontakt mellan infödda svenskar och nya medborgare gynnar ingen.

I grunden är det dock den alltför stora invandringen som skapat detta (ett av många) problem när Sverige inte förmår att integrera nya medborgare på ett bra sätt, trots enorma kostnader.

Henrik Bergbom

Anmälningar om sexuella ofredanden mot personer under 18 år har under 2014 och 2015 ökat kraftigt enligt Bra.se. Sverige är även ett av länderna med flest registrerade våldtäkter i världen.

Jag tror att vi bara sett början på en våg av fortsatta sexuella ofredanden och våldtäkter om inte hela samhället och den enskilda medborgaren tar ett större ansvar. För det första släpp inte in fler unga män, de behövs bättre i sina hemländer. För det andra informera tydligt för nyanlända vad det är som gäller i Sverige. De negativa kulturella skillnader som finns angående synen på kvinnan måste bort. För det tredje utvisa direkt asylsökande som döms för grövre brott i svensk domstol. För det fjärde media och polisen måste sluta mörklägga (kod 291). Vi tål sanningen, svenskarna är oftast inte rasister. Men risken att fler blir det ökar när fler upptäcker mörkläggningen.

Jag fördömer alla typer av övergrepp oavsett vem som utför dem. Tror även att många från andra kulturer gör detsamma. Situationen blir problematisk när hela grupper till exempel ensamkommande blir misstänkliggjorda att vara gärningsmän. Misstänksamhet, rädsla, otrygghet och bristande kontakt mellan infödda svenskar och nya medborgare gynnar ingen.

I grunden är det dock den alltför stora invandringen som skapat detta (ett av många) problem när Sverige inte förmår att integrera nya medborgare på ett bra sätt, trots enorma kostnader.

Henrik Bergbom