12 jul 2016 06:00

12 jul 2016 06:00

Gör om och gör rätt

INSÄNDARE

Bland det viktigaste som finns är våra barns säkerhet i trafik. Detta har som jag förstår det inte Irene Andersson förstått. Irene vill ta bort hållplatsen i Solberga Lyrestad och i stället hänvisa små barn till en hållplats cirka en kilometer bort.

En promenadväg som innebär mycket stor fara för dessa barn. Jag vet, för jag bor i Solberga och har första parkett från min altan, där jag ser vilken trafik och hastighet det stundtals är och vilka faror som finns, både sommar/höst med stora lantbruksmaskiner men framför allt vintertid i totalt mörker då vägen inte är så bred vid kraftigt snöfall.

Menar du, Irene, att det är viktigare med bussens säkerhet än barnens? Bussar har kört på denna väg så länge jag minns. Inga problem enligt chaufförerna.

Se till att förhandla fram en buss med Söne som kan åka under viadukten vid Guntorp, så är problemet löst och bussen slipper göra den farliga vänstersvängen ut på ett hårt trafikerat E20. Dubbel vinst för alla.

Hur svårt kan det vara, eller har det kommit prestige i frågan?

Torbjörn Forsell, verksamhetschef för NTF Skaraborg, besitter mycket stor erfarenhet i trafiksäkerhet och hans ord borde väga mycket tungt. Han har varit busschaufför i 12 år varav sex år på den aktuella vägen. Forsell bedömer vägen trafikfarlig för barn, vilket jag definitivt håller med om som polisman.

Irene, du är välkommen och sitta på min altan en hel dag, gärna både sommar och vinter, så får du en helt annan bild av ditt beslut. Jag bjuder gärna på kaffe.

Irene, gör om och gör rätt! Det handlar om små barns liv.

Låt sunt förnuft råda.

Henrik Karlsson

Polis i Mariestad och boende i Solberga

En promenadväg som innebär mycket stor fara för dessa barn. Jag vet, för jag bor i Solberga och har första parkett från min altan, där jag ser vilken trafik och hastighet det stundtals är och vilka faror som finns, både sommar/höst med stora lantbruksmaskiner men framför allt vintertid i totalt mörker då vägen inte är så bred vid kraftigt snöfall.

Menar du, Irene, att det är viktigare med bussens säkerhet än barnens? Bussar har kört på denna väg så länge jag minns. Inga problem enligt chaufförerna.

Se till att förhandla fram en buss med Söne som kan åka under viadukten vid Guntorp, så är problemet löst och bussen slipper göra den farliga vänstersvängen ut på ett hårt trafikerat E20. Dubbel vinst för alla.

Hur svårt kan det vara, eller har det kommit prestige i frågan?

Torbjörn Forsell, verksamhetschef för NTF Skaraborg, besitter mycket stor erfarenhet i trafiksäkerhet och hans ord borde väga mycket tungt. Han har varit busschaufför i 12 år varav sex år på den aktuella vägen. Forsell bedömer vägen trafikfarlig för barn, vilket jag definitivt håller med om som polisman.

Irene, du är välkommen och sitta på min altan en hel dag, gärna både sommar och vinter, så får du en helt annan bild av ditt beslut. Jag bjuder gärna på kaffe.

Irene, gör om och gör rätt! Det handlar om små barns liv.

Låt sunt förnuft råda.

Henrik Karlsson

Polis i Mariestad och boende i Solberga