12 jul 2016 06:00

12 jul 2016 06:00

Barnens säkerhet är viktigast

INSÄNDARE

Med anledning av fredagens skrivelse angående skolskjutsen i Lyrestad kan man ju undra hur ”tänket” är bland tjänstemännen i kommunen.

– Det är för trafikfarligt för bussen att göra avstickare på mindre vägar, är argumentet. Men hur är det för barnen? Är det ingen som reagerat på att bussen måste ut på E20 vid ”gamla Preem”. Prata om trafikfarligt i detta sammanhang. Bästa alternativet måste väl ändå vara att köra under E20 och ta ”slingan” runt Guntorp/Solberga. Är detta politiska direktiv eller är det tjänstemännen som driver på? Bara att påminna att det är vi skattebetalare som håller med lönen till både politiker och tjänstemän.

– Ni är till för Oss och inte tvärtom.

– Hur skall vi få barnfamiljer att vilja bosätta sig i ytterkanterna på kransorterna om det inte finns säkra och bra skolskjutsar?

Stå på er föräldrar och slåss för barnens säkerhet!

Gammal Lyrstabo

 

– Det är för trafikfarligt för bussen att göra avstickare på mindre vägar, är argumentet. Men hur är det för barnen? Är det ingen som reagerat på att bussen måste ut på E20 vid ”gamla Preem”. Prata om trafikfarligt i detta sammanhang. Bästa alternativet måste väl ändå vara att köra under E20 och ta ”slingan” runt Guntorp/Solberga. Är detta politiska direktiv eller är det tjänstemännen som driver på? Bara att påminna att det är vi skattebetalare som håller med lönen till både politiker och tjänstemän.

– Ni är till för Oss och inte tvärtom.

– Hur skall vi få barnfamiljer att vilja bosätta sig i ytterkanterna på kransorterna om det inte finns säkra och bra skolskjutsar?

Stå på er föräldrar och slåss för barnens säkerhet!

Gammal Lyrstabo