11 jul 2016 06:00

11 jul 2016 06:00

Satsa på elbilar

INSÄNDARE: Miljö

De elbilar som säljs idag är försedda med litiumbatterier. Litium finns så det räcker åt alla till åtminstone 2100, och genom återvinning kan den tidpunkten flyttas framåt ytterligare.

Det forskas dessutom intensivt i batteritekniker som är billigare samt mer energitäta och resurssnåla än dagens. Mindre förbättringar införs med varje ny batterigeneration och betydande genombrott väntas under 2020-talet.

Det finns återvinningsplaner för elbilsbatterier precis som för bilar i stort. I första hand kan batterierna återanvändas i mindre krävande applikationer såsom energilagring för solcellspaneler. När batteriet så småningom är helt uttjänt kan upp till 99 % av dess råvaror återvinnas, varav 100 % av dess litium.

Att tillverka ett batteri är givetvis mer resurskrävande än att tillverka en bränsletank. Att elbilen sen är i princip utsläppsfri under körning gör dock att dess totala miljöbelastning blir betydligt lägre än för motsvarande bensin- eller dieselbil. Vid laddning med den svenska elmixen släpper den exempelvis ut 65 % mindre koldioxid räknat över hela livscykeln.

Dagens elbilsteknik är inte en universallösning för all framtid, men många gånger bättre än att fortsätta tanka bensin och diesel. Det om något är ohållbart på alla sätt.

Daniel Nord

Det forskas dessutom intensivt i batteritekniker som är billigare samt mer energitäta och resurssnåla än dagens. Mindre förbättringar införs med varje ny batterigeneration och betydande genombrott väntas under 2020-talet.

Det finns återvinningsplaner för elbilsbatterier precis som för bilar i stort. I första hand kan batterierna återanvändas i mindre krävande applikationer såsom energilagring för solcellspaneler. När batteriet så småningom är helt uttjänt kan upp till 99 % av dess råvaror återvinnas, varav 100 % av dess litium.

Att tillverka ett batteri är givetvis mer resurskrävande än att tillverka en bränsletank. Att elbilen sen är i princip utsläppsfri under körning gör dock att dess totala miljöbelastning blir betydligt lägre än för motsvarande bensin- eller dieselbil. Vid laddning med den svenska elmixen släpper den exempelvis ut 65 % mindre koldioxid räknat över hela livscykeln.

Dagens elbilsteknik är inte en universallösning för all framtid, men många gånger bättre än att fortsätta tanka bensin och diesel. Det om något är ohållbart på alla sätt.

Daniel Nord