11 jul 2016 06:00

11 jul 2016 06:00

Satsa på det blå alternativet

INSÄNDARE: E20:s ombyggnad

Efter att ha läst dagens (7/7) Mariestadstidning där Motormännen i en artikel förordar grönt alternativ för ombyggnad av E20 Mariestad, anser vi att Motormännen har en mycket dålig motivering.

Vi har all förståelse för vägarbetarnas situation när trafikanterna inte tar hänsyn, men vi undrar om det är viktigare att vägarbetarna/bilisterna under vägombyggnaden har obehag en kortare tid, än att det ekologiska jordbruksområdet och all annan miljö ska behöva lida i många år?

Vi förordar det blåa alternativet eftersom det ger minst påverkan på miljö, natur, friluftsliv, kultur, buller, vatten, lantbruk och boende (en del i många generationer) under flera hundra år än kanske vägarbetet under något/några år. I det blå alternativet är ju tyvärr skadan redan skedd vad gäller vägbyggnad. Trafikverket kan väl leda om trafiken på andra vägar under tiden, till exempel via Jönköping eller Töreboda, och märka upp för omgivande trafik bättre än vad som görs idag vid vägarbeten.

Förespråkare för blå alternativet på Släbäsavägen

Vi har all förståelse för vägarbetarnas situation när trafikanterna inte tar hänsyn, men vi undrar om det är viktigare att vägarbetarna/bilisterna under vägombyggnaden har obehag en kortare tid, än att det ekologiska jordbruksområdet och all annan miljö ska behöva lida i många år?

Vi förordar det blåa alternativet eftersom det ger minst påverkan på miljö, natur, friluftsliv, kultur, buller, vatten, lantbruk och boende (en del i många generationer) under flera hundra år än kanske vägarbetet under något/några år. I det blå alternativet är ju tyvärr skadan redan skedd vad gäller vägbyggnad. Trafikverket kan väl leda om trafiken på andra vägar under tiden, till exempel via Jönköping eller Töreboda, och märka upp för omgivande trafik bättre än vad som görs idag vid vägarbeten.

Förespråkare för blå alternativet på Släbäsavägen