08 jul 2016 06:00

08 jul 2016 06:00

Släpp fram ängsblommor i parken

Insändare:

Ja, då blev det inte av att bygga hyreshus i Biblioteksparken. Vi får fortsätta att beundra gräsmattor och träd i våra grönområden. Vackert? Javisst, men det blir ganska enahanda med dessa platta gröna ytor utan synligt liv. Jag tycker att vi skall passa på att förnya oss nu när frågan är aktuell. Lämna lämpliga ytor oklippta. Släpp fram ängsblommorna. Så mer om det behövs. Vår, sommar och höstväxter med blommor som ger fägring och doft. En tredjedel av vår föda är beroende av humlor och bin. Plocka hem en bukett vackra vildblommor. Blanda dessutom med stadsodling under ordnade former så får staden liv med vackra oaser av blomsterprakt och odling för självhushåll vilket står helt i samklang med en biosfärskommun. Sätt spaden i marken!

Stig Ljungwald

Ja, då blev det inte av att bygga hyreshus i Biblioteksparken. Vi får fortsätta att beundra gräsmattor och träd i våra grönområden. Vackert? Javisst, men det blir ganska enahanda med dessa platta gröna ytor utan synligt liv. Jag tycker att vi skall passa på att förnya oss nu när frågan är aktuell. Lämna lämpliga ytor oklippta. Släpp fram ängsblommorna. Så mer om det behövs. Vår, sommar och höstväxter med blommor som ger fägring och doft. En tredjedel av vår föda är beroende av humlor och bin. Plocka hem en bukett vackra vildblommor. Blanda dessutom med stadsodling under ordnade former så får staden liv med vackra oaser av blomsterprakt och odling för självhushåll vilket står helt i samklang med en biosfärskommun. Sätt spaden i marken!

Stig Ljungwald