07 jul 2016 06:00

07 jul 2016 11:33

En festival av högsta rang

INSÄNDARE: Musik

En eloge till MT för den uppmärksamhet med bra text och bilder som tidningen gav årets Kammarmusikfestival i lilla Mariestad. Tyvärr är staden annars fattig på musik, i synnerhet så kallade klassisk sådan. Att då ha en festival av högsta rang, upptagen i listan över begivenheter i hela landet, är helt suveränt. Som trägen lyssnare kan man bara tacka å de hjärtligaste och enträget be och hoppas att Aurora återkommer och det varje år framöver.

Årets version hade sina särskilda poänger. En högtid var inledningskonserten med fullstor orkester och stjärnsolist. (Jag har bott i Mariestad sedan 1970 och inte hört en professionell orkester av det formatet här förrän nu.) Artisterna var som alltid framstående och givetvis stack Olga Kern ut. Jag vill dock särskilt framhålla pianisten Mats Widlunds roll. Han medverkade i samtliga övriga konserter med synnerlig kompetens och blygsamt uppträdande. En av de ansvariga, cellisten Per Nyström, måste ha vår beundran: först på kvällen spela i en storartad och krävande pianotrio av Rachmaninov, på förmiddagen därefter framföra två solosviter av JS Bach, sedan på aftonen medverka i framförandet av Beethovens första pianotrio är minst sagt imponerande och allt detta på högsta musikaliska nivå. Därtill kommer helhetsansvaret inom Aurora för musiken. Nytt och positivt var Johannes Gustavssons informativa och roande presentationer inför framträdandena. Det nu sagda är bara ett litet komplement till allt det positiva som MT framhållit.

Alltså, måtte Kammarmusikfestivalen fortsätta och bli till en institution i Mariestad, måtte sponsorerna fortsatt bidra, alla frivilligt och storartat medverkande enträget fortsätta att arbeta och inte minst viktigt publiken liksom hittills strömma till för att njuta av konserterna.

 

TR

Årets version hade sina särskilda poänger. En högtid var inledningskonserten med fullstor orkester och stjärnsolist. (Jag har bott i Mariestad sedan 1970 och inte hört en professionell orkester av det formatet här förrän nu.) Artisterna var som alltid framstående och givetvis stack Olga Kern ut. Jag vill dock särskilt framhålla pianisten Mats Widlunds roll. Han medverkade i samtliga övriga konserter med synnerlig kompetens och blygsamt uppträdande. En av de ansvariga, cellisten Per Nyström, måste ha vår beundran: först på kvällen spela i en storartad och krävande pianotrio av Rachmaninov, på förmiddagen därefter framföra två solosviter av JS Bach, sedan på aftonen medverka i framförandet av Beethovens första pianotrio är minst sagt imponerande och allt detta på högsta musikaliska nivå. Därtill kommer helhetsansvaret inom Aurora för musiken. Nytt och positivt var Johannes Gustavssons informativa och roande presentationer inför framträdandena. Det nu sagda är bara ett litet komplement till allt det positiva som MT framhållit.

Alltså, måtte Kammarmusikfestivalen fortsätta och bli till en institution i Mariestad, måtte sponsorerna fortsatt bidra, alla frivilligt och storartat medverkande enträget fortsätta att arbeta och inte minst viktigt publiken liksom hittills strömma till för att njuta av konserterna.

 

TR