07 jul 2016 06:00

07 jul 2016 06:00

Electrivillage behöver ström

INSÄNDARE

Vi måste vara rädda om våran småskaliga vattenkraft. Varför sitter det inte en liknande display på Kvarnen som det sitter på gaveln for Vänerenergis solpanelanläggning.

Flytta panelen eller sätt upp en liknande på Kvarnen så att vi får en indikation på vad den kan producera dag som natt oavsett väder och vind. Elbussar behöver ju laddas på natten och solenergin går ju inte att ackumulera så bussarnas ackumulatorer är ju utmärkta att ta vara på energi från småskaliga vattenkraftverk. Tänk en gång till innan ni river kvarndammen.

Y Erngren

Flytta panelen eller sätt upp en liknande på Kvarnen så att vi får en indikation på vad den kan producera dag som natt oavsett väder och vind. Elbussar behöver ju laddas på natten och solenergin går ju inte att ackumulera så bussarnas ackumulatorer är ju utmärkta att ta vara på energi från småskaliga vattenkraftverk. Tänk en gång till innan ni river kvarndammen.

Y Erngren