06 jul 2016 06:00

06 jul 2016 06:00

Rotundan och dess framtid

MARIESTAD

Politik

Rotundan på Karlsholme är en byggnad som utnyttjas i stort sett varje vardagskväll under året. Dessutom aktiviteter under de flesta helger. Det är dans, sång och spel i alla former. Föreningsaktiviteter och en hel del annat. Festivaler. En välutnyttjad resurs som kan disponeras för olika aktiviteter till en rimlig kostnad. Kort sagt, en byggnad och resurs som behövs i Mariestad. En byggnad i behov av en ansiktslyftning, för den är ju rätt gammal.

Man har utrett behoven och idag är fyra miljoner kronor avsatta för renoveringen och man väntar bara på igångsättningen. Nu har någon tekniker konstaterat att vi måste nog göra det och det och det också och då springer ju notan iväg. Projektet avstannar och där är vi idag. Och detta i en situation där vi har ett politikerbeslut på renoveringen redan färdigt! Vem är det som bestämmer i kommunen?

Talade för en tid sedan med en tyngre politiker i Mariestad. Ja du vet, Rotundan är ju så dålig att den måste rivas. Vi bygger ut Café Holmen istället. Även om till exempel toalettutrymmena kan samordnas, så blir det ju en jättestor utbyggnad, säger jag, om utbygget skall ersätta Rotundans lokaler. Dessutom säkerligen bra mycket dyrare än en renovering av Rotundan. Där tog diskussionen slut.

Så till sist, se till att renoveringen av Rotundan kommer igång. Vad gör det om det blir till en slutkostnad på fem eller sex miljoner kronor? Jubileumsteatern kostade ju 30 miljoner kronor och vi har i kommunen en budget på över 1,5 miljarder kronor. So what, Rotundan är en lokal som behövs i Mariestad.

Argus

Rotundan på Karlsholme är en byggnad som utnyttjas i stort sett varje vardagskväll under året. Dessutom aktiviteter under de flesta helger. Det är dans, sång och spel i alla former. Föreningsaktiviteter och en hel del annat. Festivaler. En välutnyttjad resurs som kan disponeras för olika aktiviteter till en rimlig kostnad. Kort sagt, en byggnad och resurs som behövs i Mariestad. En byggnad i behov av en ansiktslyftning, för den är ju rätt gammal.

Man har utrett behoven och idag är fyra miljoner kronor avsatta för renoveringen och man väntar bara på igångsättningen. Nu har någon tekniker konstaterat att vi måste nog göra det och det och det också och då springer ju notan iväg. Projektet avstannar och där är vi idag. Och detta i en situation där vi har ett politikerbeslut på renoveringen redan färdigt! Vem är det som bestämmer i kommunen?

Talade för en tid sedan med en tyngre politiker i Mariestad. Ja du vet, Rotundan är ju så dålig att den måste rivas. Vi bygger ut Café Holmen istället. Även om till exempel toalettutrymmena kan samordnas, så blir det ju en jättestor utbyggnad, säger jag, om utbygget skall ersätta Rotundans lokaler. Dessutom säkerligen bra mycket dyrare än en renovering av Rotundan. Där tog diskussionen slut.

Så till sist, se till att renoveringen av Rotundan kommer igång. Vad gör det om det blir till en slutkostnad på fem eller sex miljoner kronor? Jubileumsteatern kostade ju 30 miljoner kronor och vi har i kommunen en budget på över 1,5 miljarder kronor. So what, Rotundan är en lokal som behövs i Mariestad.

Argus