06 jul 2016 06:00

06 jul 2016 06:00

Planterad trivsel till alla

INSÄNDARE

Har ni noterat de vackra planteringarna på stadens gator?

De skapar en trevlig stadsbild och skänker trivsel för alla. Vi inspireras att vara rädda om vår miljö. Tack till alla som planerar och sköter våra parker.

Eva

De skapar en trevlig stadsbild och skänker trivsel för alla. Vi inspireras att vara rädda om vår miljö. Tack till alla som planerar och sköter våra parker.

Eva