06 jul 2016 06:00

12 jul 2016 14:32

Grünewald – en man med stort hjärta

SAMHÄLLE

I DN söndagen den 26 juni kunde man läsa en artikel om En revolutionär som rev murar en artikel av DN:s Thomas Lerner över avlidne Karl Grünewald, barnpsykiater, professor. överinspektör, medicinalråd och chef för handikappsfrågor på Socialstyrelsen. Det gavs en beskrivning av en ovanlig människa, stark och medmänsklig, en kämpe för de svaga i samhället. Och som Thomas Lerner skriver: Fegade inte inför överordnade och inte för populistiska åsikter och krav.

Under min tid som ansvarig för Dagcenter på Johannesberg fick jag förmånen att träffa honom då han kom för inspektion av vårdhemmet. Jag blev mycket imponerad av hans breda kunskap, erfarenhet och framförallt hans ödmjukhet och sympati för de svaga.

Under åren som gått, har jag, sedan jag anställdes inom omsorgsverksamheten 1967, sparat en del tidningsurklipp. I DN okt 1982 visas en bild: Mitt skönaste foto där skriver Karl Grünewald I 20 år har jag väntat på detta fortsätter han. Fotot föreställer rivningen av Källshagens sjukhus i Vänersborg, symbolen för det största förtryck som samhället utövat på utvecklingsstörda. I en annan artikel beskriver han de vidriga förhållandena på institutionerna i Sverige på 60-talet. Flera gånger under mina inspektioner blev jag så förtvivlad att jag inte orkade genomföra dem. Jag gick bara ut och satte mig i skogen berättar han. Han skriver också: Att låta dem vara kvar på anstalt är helt förkastligt. Där sjunker de bara till ett bottenläge i sitt beteende. Grünewald ifrågasatte det mesta, bland annat varför de utvecklingsstörda inte hade tillgång till synundersökningar. Det visade sig senare att många ändrade sitt beteende tack vare den enkla åtgärden att de fick glasögon utprovade.

Nedläggningen av vårdhemmen har genomförts och idag har alla annan form av boende såsom gruppbostad, egen lägenhet etc. och har blivit involverade i samhället på olika sätt.

Ingen har gjort så mycket för de intellektuellt funktionsnedsatta som Karl Grünewald. Han slutade aldrig att osjälviskt kämpa för deras rättigheter och så sent som 2015 vid 94 års ålder utkom han med boken Omsorgsrevolutionen som blev den sista i raden av alla skrifter och böcker som han skrivit under sin levnad.

En eloge också till de föräldrar och den personal som tålmodigt kämpade med utflyttningen från Johannesberg och alla andra vårdinrättningar i Sverige.

Med detta inlägg vill jag på mitt sätt hedra Karl Grünewald – en stor man med ett rymligt hjärta – och för att citera Thomas Lerner: Han var en synnerligen ovanlig statlig tjänsteman, av en sort det inte längre finns särskilt många av.

Siw Nilsson

I DN söndagen den 26 juni kunde man läsa en artikel om En revolutionär som rev murar en artikel av DN:s Thomas Lerner över avlidne Karl Grünewald, barnpsykiater, professor. överinspektör, medicinalråd och chef för handikappsfrågor på Socialstyrelsen. Det gavs en beskrivning av en ovanlig människa, stark och medmänsklig, en kämpe för de svaga i samhället. Och som Thomas Lerner skriver: Fegade inte inför överordnade och inte för populistiska åsikter och krav.

Under min tid som ansvarig för Dagcenter på Johannesberg fick jag förmånen att träffa honom då han kom för inspektion av vårdhemmet. Jag blev mycket imponerad av hans breda kunskap, erfarenhet och framförallt hans ödmjukhet och sympati för de svaga.

Under åren som gått, har jag, sedan jag anställdes inom omsorgsverksamheten 1967, sparat en del tidningsurklipp. I DN okt 1982 visas en bild: Mitt skönaste foto där skriver Karl Grünewald I 20 år har jag väntat på detta fortsätter han. Fotot föreställer rivningen av Källshagens sjukhus i Vänersborg, symbolen för det största förtryck som samhället utövat på utvecklingsstörda. I en annan artikel beskriver han de vidriga förhållandena på institutionerna i Sverige på 60-talet. Flera gånger under mina inspektioner blev jag så förtvivlad att jag inte orkade genomföra dem. Jag gick bara ut och satte mig i skogen berättar han. Han skriver också: Att låta dem vara kvar på anstalt är helt förkastligt. Där sjunker de bara till ett bottenläge i sitt beteende. Grünewald ifrågasatte det mesta, bland annat varför de utvecklingsstörda inte hade tillgång till synundersökningar. Det visade sig senare att många ändrade sitt beteende tack vare den enkla åtgärden att de fick glasögon utprovade.

Nedläggningen av vårdhemmen har genomförts och idag har alla annan form av boende såsom gruppbostad, egen lägenhet etc. och har blivit involverade i samhället på olika sätt.

Ingen har gjort så mycket för de intellektuellt funktionsnedsatta som Karl Grünewald. Han slutade aldrig att osjälviskt kämpa för deras rättigheter och så sent som 2015 vid 94 års ålder utkom han med boken Omsorgsrevolutionen som blev den sista i raden av alla skrifter och böcker som han skrivit under sin levnad.

En eloge också till de föräldrar och den personal som tålmodigt kämpade med utflyttningen från Johannesberg och alla andra vårdinrättningar i Sverige.

Med detta inlägg vill jag på mitt sätt hedra Karl Grünewald – en stor man med ett rymligt hjärta – och för att citera Thomas Lerner: Han var en synnerligen ovanlig statlig tjänsteman, av en sort det inte längre finns särskilt många av.

Siw Nilsson