05 jul 2016 06:00

05 jul 2016 06:00

Stora barngrupper i förskolan

INSÄNDARE

Läste i Mariestads-Tidningen om att föräldrar på Regattan reagerat på att det i höst blir stora barngrupper.

Arton 2-åringar på en avdelning... Bra att föräldrar protesterar, det är det som behövs och som kan göra nån skillnad. Att pedagogerna säger ifrån gör oftast ingen nytta, dessutom finns den här lojaliteten mot arbetsgivaren som Tomas Jiglind pratar om. Man vågar inte säga ifrån helt enkelt utan är rädd att upplevas negativ och gnällig.

Det står i artikeln där Anna-Karin Yseus uttalar sig att det går i genomsnitt 5,3 barn per årsanställd i Mariestads kommun. Vart då? Har själv arbetat på flera förskolor och så få barn har det aldrig varit. 20 barn i åldern 4-6 år på tre heltider har varit det vanligast förekommande. Bland 1-3 åringarna ca:16-17 barn. Och även om vissa barn går kortare dagar så är oftast alla där samtidigt på förmiddagen. Sen är det ju så att alla pedagoger inte jobbar samtidigt, nån börjar senare och nån går hem tidigt varje dag. Stor del av dagen är man alltså inte hela styrkan. 16 barn på två pedagoger är därför inte ovanligt. Då blir det svårt att dela upp barnen i mindre grupper. Så siffran 5,3 ifrågasätter jag faktiskt.

Det finns även forskning som visar att alltför många relationer inte alls är bra för små barn. Så även om det nu skulle finnas flertalet pedagoger i en stor barngrupp så är det ändå bättre för barnen med små grupper och färre vuxna.

Förälder och pedagog

Arton 2-åringar på en avdelning... Bra att föräldrar protesterar, det är det som behövs och som kan göra nån skillnad. Att pedagogerna säger ifrån gör oftast ingen nytta, dessutom finns den här lojaliteten mot arbetsgivaren som Tomas Jiglind pratar om. Man vågar inte säga ifrån helt enkelt utan är rädd att upplevas negativ och gnällig.

Det står i artikeln där Anna-Karin Yseus uttalar sig att det går i genomsnitt 5,3 barn per årsanställd i Mariestads kommun. Vart då? Har själv arbetat på flera förskolor och så få barn har det aldrig varit. 20 barn i åldern 4-6 år på tre heltider har varit det vanligast förekommande. Bland 1-3 åringarna ca:16-17 barn. Och även om vissa barn går kortare dagar så är oftast alla där samtidigt på förmiddagen. Sen är det ju så att alla pedagoger inte jobbar samtidigt, nån börjar senare och nån går hem tidigt varje dag. Stor del av dagen är man alltså inte hela styrkan. 16 barn på två pedagoger är därför inte ovanligt. Då blir det svårt att dela upp barnen i mindre grupper. Så siffran 5,3 ifrågasätter jag faktiskt.

Det finns även forskning som visar att alltför många relationer inte alls är bra för små barn. Så även om det nu skulle finnas flertalet pedagoger i en stor barngrupp så är det ändå bättre för barnen med små grupper och färre vuxna.

Förälder och pedagog