28 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Buss 506 borde stanna vid Tuna

Tack för artikeln om skolbussituationen mellan Lugnås och Tunaholmsskolan. I veckan har många i årskurs åtta prao, troligen var det därför det bara blev tre stående nr MT åkte med.

Det nämndes att buss 506 kunde gå förbi Tuna, vilket jag tycker borde vara en självklarhet.

Hösten 2012 började vår dotter på Tuna. När vi upptäckte att buss 506, det bästa alternativet för henne, inte gick förbi Tunaholmsskolan, kontaktade jag Västtrafik som informerade om att kommunen inte gjort någon beställning av det.

Jag hänvisades till kommunens trafiksamordnare som genast tog kontakt med Västtrafik – som upplyste om att det inte skulle hinnas få med det i den nya tidtabell som kom ut december 2012, utan först i tidtabellen december 2013.

När den tidtabellen kom upptäckte vi att ingen förändring skett och jag tog åter kontakt med kommunens trafiksamordnare, som nu var en ny person. Denna avslog direkt min begäran med svaret att det skulle Västtrafik aldrig gå med på.

Buss 506 stannar vid Hertig Karls Torg och därifrån är det inte ens en kilometer till skolan upplystes vi om. En högstadieelev kan ha upp till fyra kilometer mellan hemmet och busshållplatsen och jag fick veta att samma avstånd gäller mellan busshållplats och skola.

Skulle man lyckas få Västtrafik att låta 506 gå via Tuna på morgonen och även turen 15.40 från stan skulle det avlasta buss 513 betydligt. Men buss 506 borde också ha en tidigare avgång från Mariestad, kanske vid 14-tiden. Som det är nu går det ingen buss mellan 10.35 och 15.40 men sedan går det fyra avgångar inom tre timmar.

Nu har vår dotter bara ett drygt år kvar på Tuna och har sedan länge lärt sig hur man snabbast tar sig mellan resecentrum och Tuna: Byte till stadsbuss eller någon av de bussarna som kommer från norra kommundelen. På eftermiddagen gäller det att snabbt ta sig från Tuna till resecentrum för att få sittplats om man ska åka med 513, även om den går förbi Tuna, eller åka med 506:an.

Gunilla Johansson

Tack för artikeln om skolbussituationen mellan Lugnås och Tunaholmsskolan. I veckan har många i årskurs åtta prao, troligen var det därför det bara blev tre stående nr MT åkte med.

Det nämndes att buss 506 kunde gå förbi Tuna, vilket jag tycker borde vara en självklarhet.

Hösten 2012 började vår dotter på Tuna. När vi upptäckte att buss 506, det bästa alternativet för henne, inte gick förbi Tunaholmsskolan, kontaktade jag Västtrafik som informerade om att kommunen inte gjort någon beställning av det.

Jag hänvisades till kommunens trafiksamordnare som genast tog kontakt med Västtrafik – som upplyste om att det inte skulle hinnas få med det i den nya tidtabell som kom ut december 2012, utan först i tidtabellen december 2013.

När den tidtabellen kom upptäckte vi att ingen förändring skett och jag tog åter kontakt med kommunens trafiksamordnare, som nu var en ny person. Denna avslog direkt min begäran med svaret att det skulle Västtrafik aldrig gå med på.

Buss 506 stannar vid Hertig Karls Torg och därifrån är det inte ens en kilometer till skolan upplystes vi om. En högstadieelev kan ha upp till fyra kilometer mellan hemmet och busshållplatsen och jag fick veta att samma avstånd gäller mellan busshållplats och skola.

Skulle man lyckas få Västtrafik att låta 506 gå via Tuna på morgonen och även turen 15.40 från stan skulle det avlasta buss 513 betydligt. Men buss 506 borde också ha en tidigare avgång från Mariestad, kanske vid 14-tiden. Som det är nu går det ingen buss mellan 10.35 och 15.40 men sedan går det fyra avgångar inom tre timmar.

Nu har vår dotter bara ett drygt år kvar på Tuna och har sedan länge lärt sig hur man snabbast tar sig mellan resecentrum och Tuna: Byte till stadsbuss eller någon av de bussarna som kommer från norra kommundelen. På eftermiddagen gäller det att snabbt ta sig från Tuna till resecentrum för att få sittplats om man ska åka med 513, även om den går förbi Tuna, eller åka med 506:an.

Gunilla Johansson