12 feb 2018 16:41

12 feb 2018 16:41

Hur ska Fågelviks-frågan utformas?

FÅGELVIKSGYMNASIET: Folkomröstning

Under måndag kväll äger ett arbetsmöte rum på Inredia om utformningen av folkomröstningens fråga.

Det handlar om folkomröstningen om Fågelviksgymnasiets vara eller icke vara.

Det är gruppen Rädda Fågelvik med Pia Larsson i spetsen som bjudit in företrädare för Tibros politiska partier.

Under kvällen står själva frågeformuleringen i fokus. Pia Larsson och detta:

– Vi har bjudit in en expert på det juridiska kring detta, Åke Westh.

– Han ska få reda ut hur frågorna bör utformas och vad vi alla ska tänka på så att allt blir juridiskt riktigt.

Alla politiker i kommunstyrelsen är inbjudna:

– Jag vet att barn och utbildningsnämndens ordförande kommer, däremot har kommunalrådet Rolf Eriksson inte svarat alls på vår inbjudan.

Folkomröstningen görs i samband med höstens val.

Det handlar om folkomröstningen om Fågelviksgymnasiets vara eller icke vara.

Det är gruppen Rädda Fågelvik med Pia Larsson i spetsen som bjudit in företrädare för Tibros politiska partier.

Under kvällen står själva frågeformuleringen i fokus. Pia Larsson och detta:

– Vi har bjudit in en expert på det juridiska kring detta, Åke Westh.

– Han ska få reda ut hur frågorna bör utformas och vad vi alla ska tänka på så att allt blir juridiskt riktigt.

Alla politiker i kommunstyrelsen är inbjudna:

– Jag vet att barn och utbildningsnämndens ordförande kommer, däremot har kommunalrådet Rolf Eriksson inte svarat alls på vår inbjudan.

Folkomröstningen görs i samband med höstens val.