13 apr 2016 12:16

13 apr 2016 12:16

Provmiss Lex Maria-anmäls

TÖREBODA

En patient som sökte för en urinvägsinfektion på vårdcentralen i Töreboda fick ta blodprov som visade på förhöjt PSA, vilket är en varningssignal för prostatacancer.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Provsvaret föranledde dock ingen åtgärd.

När patienten två år senare var i kontakt med vården i ett annat sammanhang upptäcktes provsvaret. Kontrollprovtagning visade oförändrat kraftig förhöjt värde . Patienten utreds nu för misstänkt prostatacancer och den första provmissen Lex Maria-anmäls.

Provsvaret föranledde dock ingen åtgärd.

När patienten två år senare var i kontakt med vården i ett annat sammanhang upptäcktes provsvaret. Kontrollprovtagning visade oförändrat kraftig förhöjt värde . Patienten utreds nu för misstänkt prostatacancer och den första provmissen Lex Maria-anmäls.