17 feb 2017 06:00

17 feb 2017 06:00

Sista dagen för nominering

STIPENDIE

Lions i Mariestad och Lyrestad/Hasselrör har instiftat ett nytt stipendium i samarbete med Mariestads-Tidningen för att främja de ideella krafterna inom idrotten.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Hjälporganisationen fyller 100 år och MT 200 år 2017 och man vill uppmuntra till positiva insatser för barn och ungdomar.

I dag fredag är sista dagen att nominera den ledare/grupp på pojk- respektive flicksidan som man tycker är värd en uppmuntran.

Den 27 är det tänkt att de första stipendierna ska delas ut i Mariestad i samband med att Lions genomför olika aktiviteter i Mariestad.

 

 

Hjälporganisationen fyller 100 år och MT 200 år 2017 och man vill uppmuntra till positiva insatser för barn och ungdomar.

I dag fredag är sista dagen att nominera den ledare/grupp på pojk- respektive flicksidan som man tycker är värd en uppmuntran.

Den 27 är det tänkt att de första stipendierna ska delas ut i Mariestad i samband med att Lions genomför olika aktiviteter i Mariestad.