15 jun 2016 12:01

15 jun 2016 12:01

SD vill avskriva studielånen

REGIONEN

Sverigedemokraterna vill att regionen ska utreda möjligheterna att läkare på landsbygden får en del av sin studieskuld avbetalad efter en viss tids tjänstgöring.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

I en motion till regionfullmäktige menar partiet att genom att erbjuda studielånsavskrivningar kan regionen locka läkare och skapa en trygg tillvaro där personal stannar kvar.

– Vi vill göra arbetet vid landsbygdsvårdcentralerna attraktivare, skriver gruppledaren Heikki Klaavuniemi i motionen.

I en motion till regionfullmäktige menar partiet att genom att erbjuda studielånsavskrivningar kan regionen locka läkare och skapa en trygg tillvaro där personal stannar kvar.

– Vi vill göra arbetet vid landsbygdsvårdcentralerna attraktivare, skriver gruppledaren Heikki Klaavuniemi i motionen.