21 aug 2014 06:00

23 jan 2015 14:41

Vänsterpartiet prioriterar tydligt

Vänsterpartiet vill ta bort avgifterna i primärvården och höja sjuksköterskornas lägstalön till 25 000 kronor.
– Vi gör tydliga prioriteringar, säger Egon Frid, etta på partiets Skaraborgslista.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

I dag kostar det 100 kronor att besöka sin vårdcentral. Vänsterpartiet går till val på att ta bort patientavgifterna inom primärvården.

– Sjukvården är underutnyttjad av grupper med stora behov. De kanske avstår från att söka vård på grund av att de inte har pengar. Det här är även ett sätt att förebygga, samtidigt som det skulle minska trycket på länssjukvården inklusive akutmottagningarna, säger Egon Frid.

Reformen är beräknad att kosta 250 miljoner kronor.

– Vi ser även att administrativa kostnader försvinner.

Sjuksköterskor

Vänsterpartiet vill även höja lägstalönen för sjuksköterskor till 25 000 kronor samtidigt som andra kvinnodominerande grupper i akademikeryrken inom vården får motsvarande höjning. Kostnaden beräknas till 50 miljoner, varav 40 går till sjuksköterskelöner, nästa år.

– Det är viktigt med en attraktiv lönepolitik, vi vill stärka lönenivåerna.

Partiet vill utreda enhetstaxan inom kollektivtrafiken och har en vision om ett högsta pris på 500 kronor för ett månadskort som täcker hela regionen.

– Vi vill även ha en elektrifiering av Kinnekullebanan och trafikera Karlsborgsbanan på nytt, säger Egon Frid.

Frid, som numera bor i Vara, har tidigare varit riksdagsman och har en bred erfarenhet från olika regionala uppdrag. Nu kandiderar han till regionfullmäktige och fullmäktige i Vara kommun.

– Just nu har vi ett mandat i Skaraborg, vårt mål är att ha två.

Jan Alexandersson, Uddevalla, har tagit över som gruppledare efter Sören Kviberg. Han konstaterar att satsningarna ska finansieras inom den ekonomin som finns:

– Det är viktiga åtgärder och vi utesluter inte en skattehöjning.

I dag kostar det 100 kronor att besöka sin vårdcentral. Vänsterpartiet går till val på att ta bort patientavgifterna inom primärvården.

– Sjukvården är underutnyttjad av grupper med stora behov. De kanske avstår från att söka vård på grund av att de inte har pengar. Det här är även ett sätt att förebygga, samtidigt som det skulle minska trycket på länssjukvården inklusive akutmottagningarna, säger Egon Frid.

Reformen är beräknad att kosta 250 miljoner kronor.

– Vi ser även att administrativa kostnader försvinner.

Sjuksköterskor

Vänsterpartiet vill även höja lägstalönen för sjuksköterskor till 25 000 kronor samtidigt som andra kvinnodominerande grupper i akademikeryrken inom vården får motsvarande höjning. Kostnaden beräknas till 50 miljoner, varav 40 går till sjuksköterskelöner, nästa år.

– Det är viktigt med en attraktiv lönepolitik, vi vill stärka lönenivåerna.

Partiet vill utreda enhetstaxan inom kollektivtrafiken och har en vision om ett högsta pris på 500 kronor för ett månadskort som täcker hela regionen.

– Vi vill även ha en elektrifiering av Kinnekullebanan och trafikera Karlsborgsbanan på nytt, säger Egon Frid.

Frid, som numera bor i Vara, har tidigare varit riksdagsman och har en bred erfarenhet från olika regionala uppdrag. Nu kandiderar han till regionfullmäktige och fullmäktige i Vara kommun.

– Just nu har vi ett mandat i Skaraborg, vårt mål är att ha två.

Jan Alexandersson, Uddevalla, har tagit över som gruppledare efter Sören Kviberg. Han konstaterar att satsningarna ska finansieras inom den ekonomin som finns:

– Det är viktiga åtgärder och vi utesluter inte en skattehöjning.

  • Alf Ehn

Två snabba

Vad kan Vänsterpartiet göra för Skaraborg?

– Vi slåss för sjukvården, kollektivtrafiken och miljön. Bland annat kämpar vi för att fullfölja biogassatsningen i Skaraborg.

Hur ska regionen styras?

– Genom ett fortsatt samarbete mellan V, S och MP, helst i egen majoritet.

Källa: