31 maj 2016 11:52

31 maj 2016 11:52

Bivefors motionerar om matsvinn

MARIESTAD

Marie Bivefors (SD) sätter fokus på matsvinn och hållbar utveckling i två motioner som fullmäktige skickat vidare för beredning.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Den ena motionen handlar om att minska matsvinnet genom att se över den kommunala verksamheten, exempelvis på skolorna. I motionen läggs också vikt vid att medvetandegöra kommuninvånarna genom information och kampanjer.

I den andra motionen vill Marie Bivefors att man i Mariestad startar ett projekt med sociala affärer. Tanken är att sälja sådant som annars hade slängts, men inget säljs efter sista förbrukningsdatum.

– Det skulle underlätta för ekonomiskt utsatta personer, skapa arbetstillfällen och även tilltala de som värnar om miljön. Vi bör utreda möjligheten att söka EU-medel för matsvinnet som är en riktigt klimatbov, säger Marie Bivefors.

Den ena motionen handlar om att minska matsvinnet genom att se över den kommunala verksamheten, exempelvis på skolorna. I motionen läggs också vikt vid att medvetandegöra kommuninvånarna genom information och kampanjer.

I den andra motionen vill Marie Bivefors att man i Mariestad startar ett projekt med sociala affärer. Tanken är att sälja sådant som annars hade slängts, men inget säljs efter sista förbrukningsdatum.

– Det skulle underlätta för ekonomiskt utsatta personer, skapa arbetstillfällen och även tilltala de som värnar om miljön. Vi bör utreda möjligheten att söka EU-medel för matsvinnet som är en riktigt klimatbov, säger Marie Bivefors.