04 apr 2016 18:00

04 apr 2016 18:00

Varuhus ska betala 34 500 kronor i avgift

MARIESTAD

Arbetsmiljöverket har beslutat att Karlssons Varuhus i Mariestad ska betala 34 500 kronor i en sanktionsavgift för underlåtenhet att utfärda erforderligt skriftligt tillstånd för truckförare att använda truck.

Det var vid en inspektion i Mariestad den 15 januari som verket upptäckte att en arbetstagare använde truck utan att det framgick av tillståndet för vilken typ av truck det gällde för.

Dylikt skriftligt tillstånd är personligt och i och med att sådant saknades bröt enligt Arbetsmiljöverket företaget Karlssons mot gällande föreskrifter.

Avgiften ska betalas till länsstyrelsen två månader efter att sanktionsavgiften godkänts av representant för företaget.

Om betalning inte skett senast 12 april kan verket vända sig till förvaltningsrätten och begära att domstolen påför företaget avgiften.

Det var vid en inspektion i Mariestad den 15 januari som verket upptäckte att en arbetstagare använde truck utan att det framgick av tillståndet för vilken typ av truck det gällde för.

Dylikt skriftligt tillstånd är personligt och i och med att sådant saknades bröt enligt Arbetsmiljöverket företaget Karlssons mot gällande föreskrifter.

Avgiften ska betalas till länsstyrelsen två månader efter att sanktionsavgiften godkänts av representant för företaget.

Om betalning inte skett senast 12 april kan verket vända sig till förvaltningsrätten och begära att domstolen påför företaget avgiften.