11 mar 2016 13:34

11 mar 2016 13:34

M vill utvärdera regionbildningen

SKARABORG: Interpellation av Bergheden

Riksdagsman Sten Bergheden (M) vill se en utvärdering av Västra Götalandsregionen innan regeringen går vidare med en storregion.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Begäran från riksdagsledamoten från Mariestad kommer i en interpellation till civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Ministern har gett uppdraget att se över landstingen och eventuellt skapa nya regionen. I indelningskommitténs förslag kopplas Västra Götaland samman med Värmland och Halland.

Bergheden vill att, innan det tas beslut, det sker en djupare utvärdering av regionbildningen i Västra Götaland. Inte minst bör konsekvenserna för Skaraborg ses över.

Bergheden vill bland annat ha svar på följande frågor:

Har närheten till sjukvården blivit bättre? Har besluten flyttats närmare invånarna? Hur mycket skattepengar har regionen sparat? Har ombildningen inneburit högre effektivitet, kortare väntetider och lägre skatt för invånarna i regionen?

Bergheden undrar även om man bör lyssna in folkets röst och låta invånarna folkomrösta innan det tas beslut.

Begäran från riksdagsledamoten från Mariestad kommer i en interpellation till civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Ministern har gett uppdraget att se över landstingen och eventuellt skapa nya regionen. I indelningskommitténs förslag kopplas Västra Götaland samman med Värmland och Halland.

Bergheden vill att, innan det tas beslut, det sker en djupare utvärdering av regionbildningen i Västra Götaland. Inte minst bör konsekvenserna för Skaraborg ses över.

Bergheden vill bland annat ha svar på följande frågor:

Har närheten till sjukvården blivit bättre? Har besluten flyttats närmare invånarna? Hur mycket skattepengar har regionen sparat? Har ombildningen inneburit högre effektivitet, kortare väntetider och lägre skatt för invånarna i regionen?

Bergheden undrar även om man bör lyssna in folkets röst och låta invånarna folkomrösta innan det tas beslut.