03 mar 2016 16:55

03 mar 2016 16:55

Dubbel kritik av sjukhuset

IVO: Cancerbesked via svararen

En kvinna fick besked om att en mammografiundersökning visade att hon hade cancer via en telefonsvarare. Nu får Skaraborgs sjukhus och en läkare kritik av Inspektionen för vård och omsorg.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Beskedet om resultatet av mammografin visat på bröstcancer lämnades via en telefonsvarare. Kvinnan fick höra: ”du ska till kirurgavdelningen”.

Ivo skriver att det inte framgår av journalen när beskedet lämnades eller av vem, och betonar att dokumentationen brister. Skas får kritik för det.

Det får även en läkare på sjukhuset för att en nervskada, som kvinnan drabbades av i samband med canceroperationen, inte utreddes. Enligt beslutet varken dokumenterades eller utreddes ett känslobortfall som kvinnan drabbades av i vänsterarm, hand och fingrar.

Tre månader efter operationen hade kvinnan kvar problemen. En kirurg skrev att fallet borde lex Maria-anmälas. Ivo konstaterar att ingen anmälan kommit in.

Beskedet om resultatet av mammografin visat på bröstcancer lämnades via en telefonsvarare. Kvinnan fick höra: ”du ska till kirurgavdelningen”.

Ivo skriver att det inte framgår av journalen när beskedet lämnades eller av vem, och betonar att dokumentationen brister. Skas får kritik för det.

Det får även en läkare på sjukhuset för att en nervskada, som kvinnan drabbades av i samband med canceroperationen, inte utreddes. Enligt beslutet varken dokumenterades eller utreddes ett känslobortfall som kvinnan drabbades av i vänsterarm, hand och fingrar.

Tre månader efter operationen hade kvinnan kvar problemen. En kirurg skrev att fallet borde lex Maria-anmälas. Ivo konstaterar att ingen anmälan kommit in.