02 mar 2016 16:22

02 mar 2016 16:23

Skas får 18,7 miljoner

VÄSTRA GÖTALAND: HSS fördelade statsbidrag för vård av flyktingar

Skaraborgs sjukhus får 18,7 miljoner extra för hantering av flyktingsituationen.
– Det var lite mer än vi trodde det skulle bli, säger biträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Totalt fördelade hälso- och sjukvårdsstyrelsen 150 miljoner av statsbidraget för de ökande flyktingströmmarna under tisdagsmötet.

85 miljoner går till sjukhusen och Skas får 18,7, främst avsett för akutsjukvård, kvinnosjukvård, barnsjukvård, infektionssjukvård samt psykiatri.

– Vi har inte haft uppe exakt hur vi ska fördela pengarna, men de områdena blir aktuella. Vi har även ett pågående jobb där vi försöker hitta praktikplatser för vårdpersonal som finns bland flyktingarna. Bland annat har vi tagit in en kraft som åker runt på flyktingmottagningarna och ser om det finns personer som kan vara aktuella, säger biträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

Mer än beräknat

18,7 miljoner var mer pengar än Skas trodde de skulle få. Ökningen, jämfört med den regionala fördelningsnyckeln, beror på att medlen fördelades utifrån kommunernas flyktingåtagande 2015.

Om pengarna kommer att räcka vet ingen i dagsläget. I september ska medlen redovisas.

– Förhoppningen är att pengarna ska gå ut. Vi är glada att vi får ut dem, de borde redan ha varit ute i verksamheterna, säger Jim Aleberg (S), andre vice ordförande i HSS.

– Flyktingmottagandet ökar belastningen av verksamheterna. Migrationsverket bedömning är att flyktingströmmarna kommer att öka till våren, men mycket beror ju på läget i Europa, säger Staffan Cavefors, avdelningschef på Västra regionens koncernstab.

Vårdcentralerna får 24,5 miljoner att dela på och Skaraborgs del är 5,4. Pengarna kommer att fördelas av hälso- och sjukvårdsnämnderna.

– De har kunskap om var och hur pengarna gör mest nytta. Behoven ser olika ut, säger Staffan Cavefors.

Totalt fick Västra Götaland drygt 231 miljoner i statsbidrag för hanteringen av flyktigsituationen.

– Regionstyrelsen har 40 miljoner kronor kvar att fördela. Vi får se hur läget är till hösten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Styrelsen tog även beslut om finansiering av läkemedel, metoder och kunskapsunderlag för drygt 175 miljoner kronor. Pengarna går till införandet av 14 nya läkemedelsterapier, metoder och kunskapsunderlag.

Totalt fördelade hälso- och sjukvårdsstyrelsen 150 miljoner av statsbidraget för de ökande flyktingströmmarna under tisdagsmötet.

85 miljoner går till sjukhusen och Skas får 18,7, främst avsett för akutsjukvård, kvinnosjukvård, barnsjukvård, infektionssjukvård samt psykiatri.

– Vi har inte haft uppe exakt hur vi ska fördela pengarna, men de områdena blir aktuella. Vi har även ett pågående jobb där vi försöker hitta praktikplatser för vårdpersonal som finns bland flyktingarna. Bland annat har vi tagit in en kraft som åker runt på flyktingmottagningarna och ser om det finns personer som kan vara aktuella, säger biträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

Mer än beräknat

18,7 miljoner var mer pengar än Skas trodde de skulle få. Ökningen, jämfört med den regionala fördelningsnyckeln, beror på att medlen fördelades utifrån kommunernas flyktingåtagande 2015.

Om pengarna kommer att räcka vet ingen i dagsläget. I september ska medlen redovisas.

– Förhoppningen är att pengarna ska gå ut. Vi är glada att vi får ut dem, de borde redan ha varit ute i verksamheterna, säger Jim Aleberg (S), andre vice ordförande i HSS.

– Flyktingmottagandet ökar belastningen av verksamheterna. Migrationsverket bedömning är att flyktingströmmarna kommer att öka till våren, men mycket beror ju på läget i Europa, säger Staffan Cavefors, avdelningschef på Västra regionens koncernstab.

Vårdcentralerna får 24,5 miljoner att dela på och Skaraborgs del är 5,4. Pengarna kommer att fördelas av hälso- och sjukvårdsnämnderna.

– De har kunskap om var och hur pengarna gör mest nytta. Behoven ser olika ut, säger Staffan Cavefors.

Totalt fick Västra Götaland drygt 231 miljoner i statsbidrag för hanteringen av flyktigsituationen.

– Regionstyrelsen har 40 miljoner kronor kvar att fördela. Vi får se hur läget är till hösten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Styrelsen tog även beslut om finansiering av läkemedel, metoder och kunskapsunderlag för drygt 175 miljoner kronor. Pengarna går till införandet av 14 nya läkemedelsterapier, metoder och kunskapsunderlag.