05 feb 2016 13:48

05 feb 2016 13:48

"Heltidför alla"

REGIONEN

Vänsterpartiet vill att samtliga regionanställda med månadslön ska ha rätt till en heltidsanställning samt att möjligheterna till att själv välja deltid ska vara generösa.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

I motionen till regionfullmäktige skriver partiet att det kommer signaler om att fler medarbetare hamnar i en ofrivillig deltid, trots att regionen har som policy att heltid är en norm.

I motionen till regionfullmäktige skriver partiet att det kommer signaler om att fler medarbetare hamnar i en ofrivillig deltid, trots att regionen har som policy att heltid är en norm.