16 dec 2015 17:45

16 dec 2015 17:45

Ansökan snurrar vidare

MARIESTAD: Fortsatt handläggning för vindkraftverk i Låstad

Frågan om en etablering av två vindkraftverk i Låstad mal en vända till.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Skövdebaserade Schönborg Vind AB ansökte för ett par år sedan om bygglov för två vindkraftverk (totalhöjd på 150 meter) på fastigheten Katrineberg 3:13 i Låstad. Ärendet har det senaste året valsat runt i den byråkratiska världen och såg i början av november ut att ha nått vägs ändå. Då beslutade nämligen mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd, vilket betydde att mark- och miljödomstolens beslut om nej till bygglov stod fast.

Men nu snurrar alltså ärendet vidare, sedan mark- och miljödomstolen återförvisat ärendet för fortsatt handläggning. I veckan beslutade miljö- och byggnadsnämnden i MTG på nytt att bevilja bygglov för de två verken. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

– Det här är en snårig historia. Problematiken kring fågellivet utreddes i anmälningsärendet och har vunnit laga kraft. Frågan nu gäller bygglov. Domstolen har missat att vi prövat ärendet i en annan ordning, säger förvaltningschef Lars Sylvén.

Skövdebaserade Schönborg Vind AB ansökte för ett par år sedan om bygglov för två vindkraftverk (totalhöjd på 150 meter) på fastigheten Katrineberg 3:13 i Låstad. Ärendet har det senaste året valsat runt i den byråkratiska världen och såg i början av november ut att ha nått vägs ändå. Då beslutade nämligen mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd, vilket betydde att mark- och miljödomstolens beslut om nej till bygglov stod fast.

Men nu snurrar alltså ärendet vidare, sedan mark- och miljödomstolen återförvisat ärendet för fortsatt handläggning. I veckan beslutade miljö- och byggnadsnämnden i MTG på nytt att bevilja bygglov för de två verken. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

– Det här är en snårig historia. Problematiken kring fågellivet utreddes i anmälningsärendet och har vunnit laga kraft. Frågan nu gäller bygglov. Domstolen har missat att vi prövat ärendet i en annan ordning, säger förvaltningschef Lars Sylvén.