26 jun 2015 06:00

26 jun 2015 07:25

Electroluxfabriken stänger i Mariestad 2017

MARIESTAD: Produktion som vanligt under hela 2015

Vid ett informationsmöte med de kvarvarande 250 anställda talade platschefen Magnus Karlsson på torsdagen om att Electrolux i Mariestad inte finns kvar efter första kvartalet 2017.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Den senaste tiden har företaget utrett sin framtid i kommunen. Man har suttit i förhandlingar för att eventuellt hitta någon annan entreprenör som kan ta över när kylskåpsproduktionen vid Mariestadsfabriken flyttas till Ungern.

Huvuddelen av flytten påbörjas under senare delen av 2016 och beräknas vara genomförd under första kvartalet 2017.

För dyrt här

Anledningen till flytten är enligt företaget att tillverkningskostnaden per produkt i Mariestad inte längre är konkurrenskraftig. Detta tillsammans med att man i branschen förutspår en överkapacitet med prispress som följd, blev spiken i kistan för fabriken i Mariestad.

Alternativ

– Vi ägnar nu mycket tid och kraft åt att hitta och utvärdera olika intressenter som kan tänka sig att driva alternativa verksamheter vid fabriken. Vi har ett antal spår som vi jobbar med för närvarande, säger Magnus Karlsson som själv varit anställd på företaget sedan 1988.

Ska förhandlas

Han berättar för MT att de som berörs är knappt 50 tjänstemän och drygt 200 kollektivanställda.

– Det är för tidigt att säga hur och när de anställda kommer att lämna sina jobb. Då är vi inne på när uppsägningar kommer att ske och det ska ju först förhandlas om med fackliga företrädare.

– Det besked jag har gett i dag är att det inte kommer att ske några förändringar i produktionen under detta år.

– Det kommer heller inte att ske några varsel under 2015.

Fokus framåt

Magnus Karlsson förtäljer sedan att de första betydande flyttarna till ungerska fabriken i Nyiregyhàza kommer att ske under det tredje kvartalet 2016.

– Jag har en intention att jobba stenhårt för att hitta den bästa lösningen för människorna och fabriken här i Mariestad. Fokus ligger nu på framtiden och det som händer efter 2017. Vi utreder som sagt ett antal spår, mycket konfidentiellt nu med hänsyn till dem vi pratar med. Mer än så kan jag inte säga för närvarande.

Inte Logistics

– Målsättningen är att få en smidig förändring av verksamheten här på fabriksområdet, säger Magnus Karlsson.

Beslutet att flytta huvuddelen av produktionen till Ungern berör inte ett 40-tal anställda vid Electrolux Logistics lagerverksamhet i Mariestad.

Den senaste tiden har företaget utrett sin framtid i kommunen. Man har suttit i förhandlingar för att eventuellt hitta någon annan entreprenör som kan ta över när kylskåpsproduktionen vid Mariestadsfabriken flyttas till Ungern.

Huvuddelen av flytten påbörjas under senare delen av 2016 och beräknas vara genomförd under första kvartalet 2017.

För dyrt här

Anledningen till flytten är enligt företaget att tillverkningskostnaden per produkt i Mariestad inte längre är konkurrenskraftig. Detta tillsammans med att man i branschen förutspår en överkapacitet med prispress som följd, blev spiken i kistan för fabriken i Mariestad.

Alternativ

– Vi ägnar nu mycket tid och kraft åt att hitta och utvärdera olika intressenter som kan tänka sig att driva alternativa verksamheter vid fabriken. Vi har ett antal spår som vi jobbar med för närvarande, säger Magnus Karlsson som själv varit anställd på företaget sedan 1988.

Ska förhandlas

Han berättar för MT att de som berörs är knappt 50 tjänstemän och drygt 200 kollektivanställda.

– Det är för tidigt att säga hur och när de anställda kommer att lämna sina jobb. Då är vi inne på när uppsägningar kommer att ske och det ska ju först förhandlas om med fackliga företrädare.

– Det besked jag har gett i dag är att det inte kommer att ske några förändringar i produktionen under detta år.

– Det kommer heller inte att ske några varsel under 2015.

Fokus framåt

Magnus Karlsson förtäljer sedan att de första betydande flyttarna till ungerska fabriken i Nyiregyhàza kommer att ske under det tredje kvartalet 2016.

– Jag har en intention att jobba stenhårt för att hitta den bästa lösningen för människorna och fabriken här i Mariestad. Fokus ligger nu på framtiden och det som händer efter 2017. Vi utreder som sagt ett antal spår, mycket konfidentiellt nu med hänsyn till dem vi pratar med. Mer än så kan jag inte säga för närvarande.

Inte Logistics

– Målsättningen är att få en smidig förändring av verksamheten här på fabriksområdet, säger Magnus Karlsson.

Beslutet att flytta huvuddelen av produktionen till Ungern berör inte ett 40-tal anställda vid Electrolux Logistics lagerverksamhet i Mariestad.