15 maj 2014 06:00

23 jan 2015 14:36

Släktforskare besökte föreningsarkivet

Mariestadsbygdens släktforskareförening har varit på bilutflykt till Lidköping.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Dagens första och viktigaste anhalt var Skaraborgs föreningsarkiv. Arkivarie Elisabet Eriksson guidade bland arkivhandlingar för 3 500 föreningar. Folkrörelser och föreningar är en del av vårt samhälle som sedan slutet av 1800-talet har påverkat och förändrat samhällsutvecklingen.

I arkivet finns politiska, fackliga, religiösa, kooperativa, nykterhets-, bildnings-, ungdoms-, idrotts-, kultur-, samt övriga organisationer.

Där finns även en stor samling fanor, standar och affischer samt fotografier med mera.

Föreningsarkivet tar emot och ordnar handlingar för föreningar men ger även rådgivning i arkivfrågor.

Efter en välbehövlig fikapaus åkte sällskapet vidare till Råda kyrka där föreningens ordförande Christer Bengtsson gav oss en inblick i kyrkans historia: Den är uppförd under 1100-talet. Från kyrkans första tid återstår endast murpartiet i kyrkans västra del med den smala, ovanligt formade portalen. Den östra delen av kyrkan är från 1200-talet. På 1400-talet tillbyggdes ett torn i väster, vapenhus och sakristia. Dessutom ersattes kyrkans platta trätak med de nuvarande valven. Målningarna i valven gjordes 1632. En runsten från cirka år 1000 finns inmurad på utsidan i vapenhusets vägg. Den höga tornspiran, som varit ett landmärke för seglare på Kinneviken, förstördes den 8 maj 1874 av åska.

Dagen avslutades med ett intressant besök på Vänermuseet i Lidköping.

Dagens första och viktigaste anhalt var Skaraborgs föreningsarkiv. Arkivarie Elisabet Eriksson guidade bland arkivhandlingar för 3 500 föreningar. Folkrörelser och föreningar är en del av vårt samhälle som sedan slutet av 1800-talet har påverkat och förändrat samhällsutvecklingen.

I arkivet finns politiska, fackliga, religiösa, kooperativa, nykterhets-, bildnings-, ungdoms-, idrotts-, kultur-, samt övriga organisationer.

Där finns även en stor samling fanor, standar och affischer samt fotografier med mera.

Föreningsarkivet tar emot och ordnar handlingar för föreningar men ger även rådgivning i arkivfrågor.

Efter en välbehövlig fikapaus åkte sällskapet vidare till Råda kyrka där föreningens ordförande Christer Bengtsson gav oss en inblick i kyrkans historia: Den är uppförd under 1100-talet. Från kyrkans första tid återstår endast murpartiet i kyrkans västra del med den smala, ovanligt formade portalen. Den östra delen av kyrkan är från 1200-talet. På 1400-talet tillbyggdes ett torn i väster, vapenhus och sakristia. Dessutom ersattes kyrkans platta trätak med de nuvarande valven. Målningarna i valven gjordes 1632. En runsten från cirka år 1000 finns inmurad på utsidan i vapenhusets vägg. Den höga tornspiran, som varit ett landmärke för seglare på Kinneviken, förstördes den 8 maj 1874 av åska.

Dagen avslutades med ett intressant besök på Vänermuseet i Lidköping.

  • Lennart Janson