12 nov 2014 13:14

07 jan 2015 12:17

Ersättning för pojke i fosterhem anmält

En pojke som placerats på ett familjehem i Gullspång fick under en tid fortsatt försörjning från sin tidigare hemkommun i Västmanland.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

När kontakten med de gamla vårdnadshavarna bröts avslutades detta och de ansvariga tog för givet att pojken istället skulle få stöd från Gullspångs kommun. Detta fick personal i Gullspång dock reda på först när de aktivt sökte företrädare i den västmanländska kommunen, enligt den lex Sarah-anmälan som gjorts.

När kontakten med de gamla vårdnadshavarna bröts avslutades detta och de ansvariga tog för givet att pojken istället skulle få stöd från Gullspångs kommun. Detta fick personal i Gullspång dock reda på först när de aktivt sökte företrädare i den västmanländska kommunen, enligt den lex Sarah-anmälan som gjorts.